Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
Warto wiedzieć
01-06-2021
Jak wdrożyć compliance według ISO 37301

Wdrażanie compliance zgodnie z ISO 37301 Kolejna odsłona ISO Compliance, w której przybliżamy wszystkim zainteresowanym normę ISO 37301. W dzisiejszej, trzeciej części cyklu, skupimy się na krótkim omówieniu aspektów dotyczących wdrażania compliance. Przypomnijmy, że norma ISO 37301 jest zgodna z wymaganiami ISO dotyczącymi zharmonizowanej struktury norm dotyczących systemów zarządzania i składa się z 10 rozdziałów […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


26-05-2021
Rozporządzenie IFD – nowe wymogi kapitałowe dla firm inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem – nowe wymogi dla rynku kapitałowego. Już 26 czerwca 2021r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010. Rozporządzenie IFR dotyczy firm inwestycyjnych, a na polskim rynku będzie miało zastosowanie do domów maklerskich, […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


25-05-2021
ISO 37301 – ISO Compliance: zakres normy. Jak podejść do wdrożenia ISO Compliance ?

JustComply o ISO 37301  ISO Compliance: W jaki sposób podejść do wdrożenia ISO Compliance? Niniejszy artykuł jest kontynuacją cyklu, w którym przedstawiamy podstawowe informacje o opublikowanej w kwietniu normie ISO 37301. Z pierwszego artykułu, do przeczytania którego gorąco zachęcamy, dowiedzieli się Państwo o zaletach wdrożenia i możliwości certyfikacji ISO 37301 w każdego typu organizacji. Dzisiaj […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


24-05-2021
Komórka compliance – kto może być compliance oficerem?

W tym odcinku odpowiemy na pytania: Jak nauczyć się compliance? Kogo z firmy dedykować do roli compliance? Gdzie nabyć wiedzę o compliance? Wyjaśniamy także jakich obszarów może compliance w każdej firmie, po to by pomóc Państwu we wdrożeniu. Więcej szczegółów w nagraniu. A jeśli są Państwo zainteresowany szkoleniem w zakresie wdrażania compliance, zapraszamy na najbliższe […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


16-04-2021
JustComply o wdrożeniu ISO 37301

Certyfikacja ISO 37301 tak czy nie? Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu na temat ISO Compliance!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


25-10-2019
Odpowiedzialność spółek matek za córki czyli projekt ustawy o szczególnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dominującego

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy proponowane rozwiązania opierają się na założeniu o konieczności utworzenia instrumentów prawnych umożliwiających ochronę spółki zależnej (spółki córki), jej wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych oraz wierzycieli przed nieekwiwalentnym obciążaniem ryzykiem spółki zależnej (spółki córki) przez podmiot dominujący (spółkę matkę), bez wymiernych korzyści. Posiadanie statusu podmiotu dominującego nie legitymizuje działania na szkodę spółki zależnej […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


09-09-2019
Wdrożenie compliance – infografika.

Jak wdrożyć compliance, w szczególności w celu zapewnienia zgodności z Ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?  Nasi eksperci compliance przygotowali infografiki, które pomogą firmom w szybkim zdiagnozowaniu wpływu ustawy na ich działanie.  Dzisiejsza infografika przedstawia przykładowy model wdrożenia compliance (dostosowanie do przepisów Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych).  Wdrożenie compliance opiera się na analizie działalności Klienta pod kątem stanu istniejącego w firmie i identyfikacji ryzyk w niej występujących […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


21-08-2019
Compliance. Co to takiego i do czego służy? Czy dotyczy małych i średnich firm, w tym również spoza rynku finansowego?

Współczesne firmy działają w bardzo niestabilnej sytuacji prawnej i regulacyjnej, a dążąc do osiągnięcia celów biznesowych często zapominają o śledzeniu zmian w prawie, standardach rynkowych, trendach w branży, wymagań organów nadzorczych, stowarzyszeń czy izb branżowych. Kiedy w grę wchodzi dobra marka, renoma i dobra prasa samo działanie zgodnie z prawem może nie wystarczyć. W instytucjach […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


20-08-2019
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – sankcje karne i nie tylko

Co grozi firmie w przypadku działania niezgodnie z Ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych?  Nasi eksperci compliance przygotowali infografiki, które pomogą firmom w szybkim zdiagnozowaniu wpływu ustawy na ich działanie.  Dzisiejsza infografika przedstawia rodzaje możliwych sankcji w przypadku naruszenia przepisów prawa. Wskazujemy najistotniejsze z punktu widzenia działania firmy sankcje tj. rozwiązanie firmy i przeniesienie własności jej składników majątkowych na […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


05-08-2019
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – compliance w praktyce firmy

Jaki związek z Ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych ma compliance? Nasi eksperci compliance przygotowali infografiki, które pomogą firmom w szybkim zdiagnozowaniu wpływu ustawy na ich działanie. Dzisiejsza infografika zamieszczona poniżej wyjaśnia czym jest compliance. Mimo, tego iż coraz częściej słyszymy o compliance, zarządzaniu ryzykiem compliance czy zarządzaniu zgodnością, pojęcia te są w powszechnej świadomości są […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


24-07-2019
Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu

Polska została zobowiązana przez Dyrektywę 2018/8492 (Dyrektywa AML IV) oraz wytyczne FATF (The Financial Action Task Force – Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy) do przeprowadzenia identyfikacji i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu występującego w kraju w celu zapewnienia adekwatności środków wdrożonych dla przeciwdziałania tym przestępstwom do rozpoznanych ryzyk w tym obszarze. Zobowiązanie […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


17-07-2019
Zmiany w oferowaniu i stanowisko KNF

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej tabelarycznym przedstawieniem stanowiska KNF z dnia 11 lipca 2019r. dotyczącym stosowania rozporządzenia 2017/1129, w tym poruszającym kwestie oferowania instrumentów finansowych.  Stanowisko UKNF z dnia 11 lipca 2019 r. w związku z ryzykiem niedostosowania do dnia 21 lipca 2019 r. polskiego porządku prawnego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


15-07-2019
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i przewidziane w niej kary dla firm staje się tematem równie gorącym jak początek tegorocznego lata. Nasi eksperci compliance przygotowali infografiki, które pomogą firmom w szybkim zdiagnozowaniu wpływu ustawy na ich działanie. W pierwszej kolejności ustalamy w jakim stopniu firma podlega ustawie, bowiem zakres obowiązków związanych z wdrożeniem compliance i […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


25-04-2019
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – zmiany w przepisach

Najnowszy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych wzbudza wiele emocji.  Jednym z powodów, dla których konieczne były zmiany w dotychczasowych przepisach, była niewielka ilość wyroków, jakie sądy mogły wydać na podstawie poprzednich przepisów. Przyczyny tego stanu rzeczy można dopatrywać się nieskuteczności przepisów. Co się może zmienić  w stosunku do poprzedniej ustawy? Za co ponosi się […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


24-04-2019
ISO 37001 – w walce z problemem korupcji

Wystąpienie zjawiska korupcji może zachwiać strukturą każdej organizacji. Zwłaszcza jeśli struktura jest tak zaawansowana, jak ma to miejsce w korporacjach lub firmach działających w oparciu o uzyskane szczególne zezwolenia. Uczciwość powinna stanowić priorytet w relacjach z inwestorami, klientami i pracownikami korporacji. Ponieważ problem korupcji jest powszechny, ONZ podjęło działania, które mają prowadzić do zmniejszenia skali […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


23-04-2019
Dlaczego ład korporacyjny jest ważny?

Pod pojęciem ładu korporacyjnego kryje się pewien zespół procedur postępowania, formalnych i nieformalnych reguł, jakimi kieruje się korporacja. Jest to niezbędne, jeśli między interesami inwestorów, menedżerów, dostawców, pracowników korporacji i jej klientów ma panować równowaga. Ład korporacyjny może być inaczej określany jako nadzór korporacyjny lub corporate governance. Stosują go korporacje i firmy na całym świecie. […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


26-03-2019
Wpływ zmian otoczenia prawnego na funkcję compliance w TFI

Projekt z dnia 20 lutego 2019 r. nowego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”) wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie organizacji oraz funkcjonowania jednostki compliance w TFI. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich. Zakaz łączenia stanowisk: W treści Rozporządzenia zrezygnowano z możliwości pełnienia jednocześnie funkcji członka […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


19-11-2018
Obligacje korporacyjne – inwestuj z głową!

W listopadowym wydaniu magazynu „Home & Market” ukazał się artykuł adw. Julii Iwaszko pt. „Obligacje korporacyjne – inwestuj z głową”. Artykuł w przystępny sposób pokazuje, w jaki sposób inwestorzy mogą zminimalizować ryzyko, które nieodłącznie wiąże się z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w szczególności w obligacje korporacyjne. Artykuł opisuje różnice między emisją publiczną a prywatną, sposoby […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


16-11-2018
Dyrektywa NIS – nowe wymogi dotyczące cyberbezpieczeństwa

28 sierpnia br. weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa („Ustawa o KSC”). Nowa regulacja ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego zapisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


14-11-2018
Ustawa AML – obowiązki AFI i ASI

13 lipca br. weszła w życie nowa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa AML”). Ustawa zaimplementowała do polskiego porządku prawnego regulacje IV Dyrektywy AML, tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Przepisy Ustawy AML […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


30-10-2018
NOWA RZECZYWISTOŚĆ DLA DOMÓW MAKLERSKICH – WEJŚCIE W ŻYCIE ROZPORZĄDZEŃ IMPLEMENTUJĄCYCH MIFID II / MIFIR – CZĘŚĆ IV

Kontynuując nasz cykl publikacji tabelarycznych zestawień zmian w przepisach prawa związanych z implementacją  przepisów pakietu MiFID II/ MiFIR, dziś prezentujemy Państwu zestawienie dotyczące wymagań w zakresie komitetu ds. nominacji. Mamy nadzieję, że zestawienie będzie pomocne w Państwa pracy. Komitet ds. nominacji Share List

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


29-10-2018
Ocena ryzyka – podstawa efektywnego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)

Znowelizowana ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: ustawa AML) nakłada na instytucje obowiązane obowiązek dokonywania tzw. oceny ryzyka (art. 27 ust. 1 ustawy AML). Przepis wymaga, by zidentyfikować i ocenić ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związane z działalnością instytucji z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


29-10-2018
Nowa rzeczywistość dla domów maklerskich – wejście w życie rozporządzeń implementujących MiFID II / MIFIR – część III

Kontynuując nasz cykl publikacji tabelarycznych zestawień zmian w przepisach prawa związanych z implementacją  przepisów pakietu MiFID II/ MiFIR, dziś prezentujemy Państwu zestawienie dotyczące wymagań w zakresie systemu compliance, kontroli wewnętrznej i audytu w firmach inwestycyjnych. Mamy nadzieję, że zestawienie będzie pomocne w Państwa pracy. Tabelka – compliance, kontr wew, audyt Share List

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


23-10-2018
Nowa rzeczywistość dla domów maklerskich – wejście w życie rozporządzeń implementujących MiFID II / MIFIR – część I

Dnia 21 października 2018 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów – rozporządzenie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz rozporządzenie z dnia 30 […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


10-10-2018
Nowa ustawa o biegłych rewidentach z punktu widzenia domu maklerskiego

21 czerwca 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Prace nad ustawą trwały blisko dwa lata. Ustanowienie nowych regulacji miało na celu implementację do krajowego porządku prawnego postanowień nowych przepisów prawa UE z zakresu audytu. Nowa ustawa niesie za sobą szeroko zakrojone […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


23-07-2018
Stanowisko UKNF z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ofert publicznych papierów wartościowych przeprowadzanych na podstawie prospektu emisyjnego oraz ofert, do których nie ma zastosowania obowiązek prospektowy

W związku z dużą ilością emisji publicznych na rynku kapitałowym, UKNF wydał przedmiotowe stanowisko celem określenie swojej roli i zakresu działania w przedmiocie zatwierdzania prospektów emisyjnych. Komisja zwraca uwagę, iż zatwierdzenie prospektu emisyjnego polega na sprawdzeniu zgodności treści dokumentu prospektu z warunkami wymienionymi w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


23-07-2018
Oferowanie obligacji w świetle komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 maja 2018 r.

Komunikat został wydany ze względu na wzrastającą liczbę emisji obligacji niebędących obligacjami Skarbu Państwa, które w znacznej mierze są adresowane do klientów detalicznych, którzy powinni być objęci szczególną ochroną. Większy poziom oprocentowania obligacji w stosunku do lokat bankowych wynika z faktu, iż w stosunku do obligacji nie mają zastosowania przepisy o gwarantowaniu depozytu – a […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


23-07-2018
Stanowisko UKNF z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie umów gwarancji zawieranych przez towarzystwa z podmiotami trzecimi na rzecz uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego

W związku z zidentyfikowaniem w toku nadzoru nad działalnością FIZ-ów dużej ilości umów zawieranych przez TFI, w ramach których podmioty trzecie zobowiązują się do wypłaty uczestnikom FIZ-ów kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną wykupu tych certyfikatów, a wartością odpowiadająca ich cenie emisyjnej, często również powiększoną o tzw. gwarantowany zysk – UKNF wydała przedmiotowe stanowisko, w celu […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


23-07-2018
Stanowisko UKNF z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zlecania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Poniższe stanowisko zostało wydane w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania rynku finansowego w sposób zapewniający ochronę inwestorów, w odniesieniu do możliwości zlecenia przez TFI zarządzania portfelami inwestycyjnymi FIZ-ów podmiotowi zewnętrznemu. Komisja zwraca uwagę, że przesłanką zawarcia takiej umowy jest możliwość sprawowania bieżącego nadzoru przez TFI nad działalnością podmiotu trzeciego. Możliwość sprawowania nadzoru oraz weryfikacja zgodności działalności […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


23-07-2018
Stanowisko UKNF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie oferowania certyfikatów inwestycyjnych przez fundusze inwestycyjne zamknięte

Niniejsze stanowisko zostało wydane w celu identyfikacji wielu problemów i niezgodności w procesie oferowania certyfikatów inwestycyjnych przez FIZy i potrzebę interpretacji obowiązku prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w sposób rzetelny i profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, a także w najlepiej pojętym interesie zarządzanych funduszy, uczestników tych funduszy, klientów […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


20-07-2018
Nowe stanowisko UKNF z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania przez podmioty sektora bankowego

Stanowisko zostało wydane z uwagi na potrzebę dostosowania działalności podmiotów sektora bankowego w przedmiocie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania do nowych przepisów – dyrektywy MiFID II. UKNF zwrócił uwagę, że celem dyrektywy jest zwiększenie ochrony inwestorów. Z uwagi na to, pośrednicy finansowi obowiązani są rozumieć oferowane lub rekomendowane przez siebie […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


20-07-2018
Stanowisko UKNF z dnia 5 marca 2018 r. ws. treści dokumentów polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej alternatywnej spółki inwestycyjnej

Opis polityki oraz strategii inwestycyjnej jest elementem obligatoryjnym wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI. Powodem wydania przedmiotowego stanowiska jest potrzeba zwrócenia uwagi na fakt, że oba te dokumenty, pomimo podobnego zakresu tematycznego, są od siebie niezależne i zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Komisji, powinny spełniać określone wymogi. Komisja postanowiła scharakteryzować w stanowisku […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


16-03-2018
Projekt ustawy o jawności życia publicznego

Ogólne informacje i założenia Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie Rządowego Centrum Legislacji, projekt ustawy w dniu 9 stycznia 2018 r. znajdował się już w Stałym Komitecie Rady Ministrów. Zgodnie z założeniem projektu, miał on wejść w życie z dniem 1 marca 2018 r., z kilkoma wyjątkami, np. przepisy art. 67, 68, 77, 86 […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


29-05-2017
4 CZERWCA 2017R. OSTATNI TERMIN DLA SPÓŁEK VC/PE NA ZŁOŻENIE WPISU DO REJESTRU ZARZĄDZAJĄCYCH ASI!!!

Jak pisaliśmy w artykule „AFI – alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez ASI szansą na nowy biznes?” nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych (dalej: ustawa o funduszach)[1] wprowadza nowy model prowadzenia działalności inwestycyjnej. Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego z 24 maja 2017 r. dotyczący decyzji zakazującej spółce PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie dalszego prowadzenia oferty […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


25-05-2017
Wstęp do MiFID

Początki MiFID Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (dalej: MIFID I) oraz system powiązanych z nią aktów prawnych – dyrektywa wykonawcza Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. oraz rozporządzenie Komisji 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r., zwane również łącznie pakietem MIFID […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


14-02-2017
AFI – alternatywne fundusze inwestycyjne zarządzane przez ASI szansą na biznes?

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych spowodowała, że prowadzenie działalności przez mniejsze TFI często okazuje się mało efektywne ekonomicznie, a co za tym idzie pojawia się pytanie czy funkcjonowanie w tego typu formule jest dla nich nadal biznesowo opłacalne? Rozwiązaniem, które jest godne rozważenia może okazać się zakładanie Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (AFI) działających w formie Alternatywnych […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


KATEGORIE
PRAWO
COMPLIANCE
AUDYT
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
FINTECH
AML
Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.