Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
Autor admin
Dodano 23-07-2018

Oferowanie obligacji w świetle komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 maja 2018 r.

Komunikat został wydany ze względu na wzrastającą liczbę emisji obligacji niebędących obligacjami Skarbu Państwa, które w znacznej mierze są adresowane do klientów detalicznych, którzy powinni być objęci szczególną ochroną.

Większy poziom oprocentowania obligacji w stosunku do lokat bankowych wynika z faktu, iż w stosunku do obligacji nie mają zastosowania przepisy o gwarantowaniu depozytu – a co za tym idzie, znacznie zwiększa się ryzyko utraty całości zainwestowanych środków.

Komisja zwraca uwagę na obowiązek rzetelnego informowania inwestorów o charakterze obligacji oraz umożliwienia im swobodnego zapoznania się z prospektem emisyjnym lub dokumentacją sporządzoną na potrzeby emisji niepublicznej. Obligacje nie mogą być w żaden sposób porównywane do lokat bankowych a wręcz przeciwnie – oferujący winien rzeczowo wyjaśnić inwestorowi podstawowe różnice i ryzyka związane z inwestycją w obligacje.

Zdaniem Komisji, banki obowiązane są pełnić funkcję informacyjną względem swoich klientów, którzy bardzo często dysponują niewielkim zasobem wiedzy, doświadczenia jak i środków pieniężnych. Wynika to między innymi z faktu, iż relacja klienta z bankiem, który świadczy na jego rzecz zarówno usługi bankowe jak i maklerskie zasadniczo różni się od relacji jaka powstaje między klientem a domem maklerskim. Bank, z uwagi na świadczone na rzecz klienta rozmaite usługi, nie tylko dysponuje większą liczbą informacji na temat swojego klienta, ale też posiada kredyt zaufania zbudowany na gruncie długoterminowego świadczenia rzeczonych usług.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Komisji nie jest odpowiednim proaktywne oferowanie obligacji klientom indywidualnym, którzy posiadają w danej instytucji środki o wartości nie wyższej, niż podlegające ochronie z tytułu gwarantowania depozytów, które w przekonaniu klientów objęte są systemem gwarantowania.

BANKI
COMPLIANCE
KNF
OFEROWANIE
Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.