Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
Autor Justyna Czekaj
Dodano 26-05-2021

Rozporządzenie IFD – nowe wymogi kapitałowe dla firm inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem – nowe wymogi dla rynku kapitałowego.

Już 26 czerwca 2021r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010.

Rozporządzenie IFR dotyczy firm inwestycyjnych, a na polskim rynku będzie miało zastosowanie do domów maklerskich, które na dzień 26 czerwca 2021r. powinny być przygotowane do jego stosowania.

Od czego rozpocząć wdrażanie Rozporządzenia IFD (jeśli jeszcze Państwo nie zaczęli), w pierwszej kolejności należy zapoznać się z treścią aktu prawnego, w szczególności ze słowniczkiem znajdującym się w art. 4, kolejno z artykułem 12 ust. 1.

Mała i niepowiązana firma inwestycyjna – mały dom maklerski

Na podstawie art. 12 ust. 1 możemy ustalić, czy dom maklerski spełnia kryteria do uznania go za „małą i niepowiązaną firmę inwestycyjną”, czyli firmę inwestycyjną Klasy 3. Jak wynika z treści Dyrektywy IFD domy maklerskie, należące do Klasy 3 nie będą zobligowane do szacowania kapitału wewnętrznego (ICAAP). Czy polski ustawodawca wdroży w ten sposób przepisy Dyrektywy IFD ? – zobaczymy. W chwili obecnej rynek dysponuje jedynie projektem zmian do Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 19 października 2020r.,  który wydaje się zwalniać z obowiązku szacowania kapitału wewnętrznego małe domy maklerskie. Rozporządzenie IFR wprowadza wiele zmian m.in w zakresie określania tzw. stałych kosztów pośrednich, a określenie ich wysokości w przypadku małych domów maklerskich będzie niezwykle istotne, bowiem to one będą stanowić podstawę do obliczenia wymogu kapitałowego. Jakie zmiany nastąpią w metodologii obliczania stałych kosztów pośrednich możemy wstępnie odczytać z projektu RTS EBA znajdującego się tutaj.

Jakie obowiązki będą dotyczyć małych i niepowiązanych domów maklerskich od 26 czerwca 2021r.?

  1. obliczanie funduszy własnych według Rozporządzenia IFR,
  2. monitorowanie ryzyka koncentracji,
  3. wymogi w zakresie ryzyka płynności.

W przypadku wątpliwości związanych z wdrożeniem wymogów Rozporządzenia IFR zapraszamy do kontaktu: biuro@justcomply.pl

Załączamy plik z treścią Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (stan prawny na dzień 26.05.2021r.) na którą naniesione są zmiany wynikające z projektu wdrażającego Dyrektywę IFD.

Ustawa o obrocie wersja JustComply PDF »

Warsztaty z zakresu Dyrektywy IFD i Rozporządzenia IFR 

Jeśli są Państwo zainteresowani praktycznym szkoleniem dotyczącym pakietu IFD/IFD zapraszamy na warsztaty, które odbędą się tuż przed terminem wejścia w życie Rozporządzenia IFR.

#compliance officer
#compliance w domu maklerskim
#compliance w firmie
#Dyrektywa IFD
#firma klasy 3
#małe domy maklerskie
#małe i niepowiązane firmy inwestycyjne
#nowe wymogi kapitałowe
#risk management
#risk officer
#Rozporządzenie IFR
#specjalista ds. ryzyka
#wdrożenie IFD
#wdrożenie IFR
#wymogi kapitałowe
#zarządzanie ryzykiem
Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.