Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

ISO 37301 – ISO Compliance: zakres normy. Jak podejść do wdrożenia ISO Compliance ?

25-05-2021

JustComply o ISO 37301 

ISO Compliance: W jaki sposób podejść do wdrożenia ISO Compliance?

Niniejszy artykuł jest kontynuacją cyklu, w którym przedstawiamy podstawowe informacje o opublikowanej w kwietniu normie ISO 37301. Z pierwszego artykułu, do przeczytania którego gorąco zachęcamy, dowiedzieli się Państwo o zaletach wdrożenia i możliwości certyfikacji ISO 37301 w każdego typu organizacji.

Dzisiaj analizie poddamy samą normę ISO 37301:2021 oraz wskażemy główne zmiany w stosunku do ISO 19600:2014. Oczywiście najważniejszą modyfikacją jest to, że jako norma podlegająca certyfikacji ISO 37301 określa wymagania dotyczące systemu zarządzania zgodnością, a nie tylko wytyczne, jak to miało miejsce w przypadku ISO 19600.

Dokument ISO 37301 jest zgodny z wymaganiami ISO dotyczącymi zharmonizowanej struktury norm dotyczących systemów zarządzania. Przewiduje więc podział na 10 następujących rozdziałów:

  1. Zakres normy
  2. Powołania normatywne
  3. Terminy i definicje
  4. Kontekst organizacji
  5. Przywództwo
  6. Planowanie
  7. Wsparcie
  8. Działania operacyjne
  9. Ocena efektów działania
  10. Doskonalenie

Dodatkowo do normy dodano załącznik, zawierający wskazówki dotyczące rodzajów działań, które organizacja może podjąć przy wdrażaniu odpowiedniego dla niej systemu zarządzania zgodnością. W rzeczywistości więc budowa normy ISO 37301 nie różni się znacznie od ISO 19600, która również podzielona jest na 10 rozdziałów, a wskazówki zamiast w załączniku znajdują się treści samego dokumentu.

Model systemu zarządzania zgodnością podobnie jak większość standardów ISO, jest oparty na Cyklu Deminga, którego podstawą  jest  opracowanie  planu  działań (Plan).  Po  wykonaniu  (Do)  zaplanowanych  działań należy  sprawdzić (Check)  uzyskane  rezultaty.  Jeżeli  rezultaty  są  pozytywne  należy  zaplanowane  zmiany  wprowadzić  na  stałe (Act)  do  procesu  i  ciągle  szukać  możliwości  ich doskonalenia. Powyższe oznacza, że firma decydując się na wdrożenie systemu compliance musi ciągle pracować nad jego polepszeniem i jak najlepszym dostosowaniem go do potrzeb organizacji.

Sama norma ISO 37301 odpowiada na pytanie jak krok po kroku powinno przebiegać wdrożenie skutecznego systemu zarządzania zgodnością wewnątrz organizacji. Zaczynając od szczegółowej analizy otoczenia przedsiębiorcy, poprzez odpowiednie umiejscowienie jednostki compliance w strukturze firmy i zwrócenie uwagi na rolę i obowiązki kadry kierowniczej na każdym etapie wdrażania systemu compliance, zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych, regularne szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, ustalenie sposobów dokumentowania informacji, wprowadzenie procedur i odpowiednich mechanizmów kontroli, kończąc na szeregu czynności mających na celu ciągłe doskonalenie systemu m.in. poprzez ciągły monitoring, rejestrowanie działań i sporządzanie cyklicznych raportów oraz stworzenie systemu zgłaszania nieprawidłowości.

Zarówno wymagania, jak i wskazówki zawarte w normie ISO 37301 są adaptowalne, a ich wdrażanie różnić będzie się w zależności od rozmiaru, charakteru i złożoności działalności danej organizacji.  Dlatego tak ważne jest, aby przed przystąpieniem do wdrażania systemu compliance firma/organizacja ustaliła cele jakie chce osiągnąć w poszczególnych obszarach zgodności.

Jeśli są Państwo zainteresowani tematyką wdrażania compliance, wdrażania ISO Compliance zachęcamy do kontaktu: biuro@justcomply.pl. Nasi specjaliści compliance chętnie Państwu pomogą zarówno w ustaleniu zakresu wdrożenia, wdrożeniu oraz w audycie (weryfikacji) funkcjonującego systemu compliance, a także przeprowadzą praktyczne warsztaty z zakresu compliance.

Zachęcamy Państwa do śledzenia kolejnych artykułów cyklu oraz wzięcia udziału w szkoleniu, które JustComply wraz z Akademią Compliance zorganizuje już w dniach 9 -10 czerwca 2021r.

Link do wydarzenia:

https://www.mmcpolska.pl/kalendarz-wydarzen/profesjonalny-compliance-officer-w-organizacji-ekspert-ds-compliance

W trakcie szkolenia w kompleksowy i praktyczny sposób omówione zostaną zasady wdrażania systemu compliance na podstawie ISO 37301.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, jego zakresu, prosimy kierować je na biuro@justcomply.pl, na wszystkie odpowiemy !

#audyt compliance
#compliance officer
#JustComply #ISO37301 #noweISO19600 #wdrożeniecompliance #systemzgodności #analizaISO37301
#noweISO37301
#specjaliści compliance
#specjalista compliance
#system zgodności
#szkolenia compliance
#szkolenieISO370301
#wdrożenie compliance
#wdrożenieISO
#wdrozenieISOcompliance
#weryfikacja funkcjonującego systemu compliance
COMPLIANCE
jak wdrożyć compliance
Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.