Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

AUDYT

Czym jest audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to niezależna działalność doradcza i weryfikująca, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Efektem audytu jest dostarczenie organom zarządczym Klienta pełnej informacji w zakresie odpowiedniości, skuteczności i adekwatności stosowanych w strukturze organizacyjnej rozwiązań.

Co oferujemy

Oferujemy usługi przeprowadzenia badań w następujących obszarach:

 • audyt systemu nadzoru zgodności działalności z prawem i wsparcie we wdrożeniu rekomendacji;
 • audyt systemu kontroli wewnętrznej;
 • ocena wykonywania przez audyt wewnętrzny obowiązków wynikających z funkcji zapewniającej i doradczej tej komórki;
 • audyty sposobu świadczenia usług objętych zezwoleniem odpowiednich organów KNF, UKE, NBP;
 • badanie zgodności dokumentacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej, a także faktycznego funkcjonowania procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem u Klienta;
 • weryfikacja polityk wynagradzania w instytucjach zobowiązanych do wdrożenia przepisów UE w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń;
 • audyt wdrożenia przepisów ustawy o biegłych rewidentach w zakresie procesów dotyczących analizy niezależności członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej;
 • audyt wdrożenia MiFID II/MiFIR;
 • audyt efektywności programu AML.

Świadczymy usługi w zakresie wdrożenia systemu audytu wewnętrznego wraz z przygotowaniem odpowiednich polityk i procedur wymaganych przez przepisy prawa.

Przygotowujemy wytyczne dla Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników, Zgromadzenia Akcjonariuszy Klienta w zakresie propozycji zadań audytowych na okres objęty audytem w oparciu o analizę ryzyka Klienta.

Asystujemy przy wdrażaniu zaleceń audytowych – nasze wsparcie obejmuje:

 • Project management;
 • Korektę polityk, procedur i innych dokumentów;
 • Weryfikację poprawności wprowadzanych zmian;
 • Asystę merytoryczną przy planowaniu struktury i rozwiązań.
AKTUALNOŚCI   COMPLIANCE
15-06-2020
Weksle inwestycyjne

Weksle inwestycyjne – czyli co? Coraz więcej klientów zgłasza się do nas z zapytaniem o możliwość lokowania oszczędności w tzw. weksle inwestycyjne. Proszą o opinię w sprawie otrzymanych dokumentów dotyczących danej emisji oraz o ocenę ewentualnych zabezpieczeń. Zdecydowana większość jednak nie zdaje sobie sprawy z ryzyka jakie taka inwestycja za sobą niesie  – co oznacza, […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


27-10-2019
Ile odcieni ma korupcja? Kim są sygnaliści? Dlaczego compliance jest potrzebne.

Jak poważnym problemem polskiej gospodarki jest korupcja i jakie normy oraz przepisy obowiązują w tej sferze polskich przedsiębiorców? Między innymi na ten temat wypowiadała się Justyna Postępska z JustComply w audycji „Raport gospodarczy” w TOK FM. Wyjaśniała także jakiej ochronie podlegają sygnaliści, dlaczego tak ważne jest compliance w firmie i jaki ma to związek np. […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


25-10-2019
Odpowiedzialność spółek matek za córki czyli projekt ustawy o szczególnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dominującego

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy proponowane rozwiązania opierają się na założeniu o konieczności utworzenia instrumentów prawnych umożliwiających ochronę spółki zależnej (spółki córki), jej wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych oraz wierzycieli przed nieekwiwalentnym obciążaniem ryzykiem spółki zależnej (spółki córki) przez podmiot dominujący (spółkę matkę), bez wymiernych korzyści. Posiadanie statusu podmiotu dominującego nie legitymizuje działania na szkodę spółki zależnej […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.