Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

AUDYT

Czym jest audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to niezależna działalność doradcza i weryfikująca, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Efektem audytu jest dostarczenie organom zarządczym Klienta pełnej informacji w zakresie odpowiedniości, skuteczności i adekwatności stosowanych w strukturze organizacyjnej rozwiązań.

Co oferujemy

Oferujemy usługi przeprowadzenia badań w następujących obszarach:

 • audyt systemu nadzoru zgodności działalności z prawem i wsparcie we wdrożeniu rekomendacji;
 • audyt systemu kontroli wewnętrznej;
 • ocena wykonywania przez audyt wewnętrzny obowiązków wynikających z funkcji zapewniającej i doradczej tej komórki;
 • audyty sposobu świadczenia usług objętych zezwoleniem odpowiednich organów KNF, UKE, NBP;
 • badanie zgodności dokumentacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej, a także faktycznego funkcjonowania procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem u Klienta;
 • weryfikacja polityk wynagradzania w instytucjach zobowiązanych do wdrożenia przepisów UE w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń;
 • audyt wdrożenia przepisów ustawy o biegłych rewidentach w zakresie procesów dotyczących analizy niezależności członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej;
 • audyt wdrożenia MiFID II/MiFIR;
 • audyt efektywności programu AML.

Świadczymy usługi w zakresie wdrożenia systemu audytu wewnętrznego wraz z przygotowaniem odpowiednich polityk i procedur wymaganych przez przepisy prawa.

Przygotowujemy wytyczne dla Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników, Zgromadzenia Akcjonariuszy Klienta w zakresie propozycji zadań audytowych na okres objęty audytem w oparciu o analizę ryzyka Klienta.

Asystujemy przy wdrażaniu zaleceń audytowych – nasze wsparcie obejmuje:

 • Project management;
 • Korektę polityk, procedur i innych dokumentów;
 • Weryfikację poprawności wprowadzanych zmian;
 • Asystę merytoryczną przy planowaniu struktury i rozwiązań.
AKTUALNOŚCI   COMPLIANCE
01-06-2021
Jak wdrożyć compliance według ISO 37301

Wdrażanie compliance zgodnie z ISO 37301 Kolejna odsłona ISO Compliance, w której przybliżamy wszystkim zainteresowanym normę ISO 37301. W dzisiejszej, trzeciej części cyklu, skupimy się na krótkim omówieniu aspektów dotyczących wdrażania compliance. Przypomnijmy, że norma ISO 37301 jest zgodna z wymaganiami ISO dotyczącymi zharmonizowanej struktury norm dotyczących systemów zarządzania i składa się z 10 rozdziałów […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


26-05-2021
Rozporządzenie IFD – nowe wymogi kapitałowe dla firm inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem – nowe wymogi dla rynku kapitałowego. Już 26 czerwca 2021r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010. Rozporządzenie IFR dotyczy firm inwestycyjnych, a na polskim rynku będzie miało zastosowanie do domów maklerskich, […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


25-05-2021
ISO 37301 – ISO Compliance: zakres normy. Jak podejść do wdrożenia ISO Compliance ?

JustComply o ISO 37301  ISO Compliance: W jaki sposób podejść do wdrożenia ISO Compliance? Niniejszy artykuł jest kontynuacją cyklu, w którym przedstawiamy podstawowe informacje o opublikowanej w kwietniu normie ISO 37301. Z pierwszego artykułu, do przeczytania którego gorąco zachęcamy, dowiedzieli się Państwo o zaletach wdrożenia i możliwości certyfikacji ISO 37301 w każdego typu organizacji. Dzisiaj […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.