Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
Autor admin
Dodano 20-07-2018

Stanowisko UKNF z dnia 5 marca 2018 r. ws. treści dokumentów polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej alternatywnej spółki inwestycyjnej

Opis polityki oraz strategii inwestycyjnej jest elementem obligatoryjnym wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI. Powodem wydania przedmiotowego stanowiska jest potrzeba zwrócenia uwagi na fakt, że oba te dokumenty, pomimo podobnego zakresu tematycznego, są od siebie niezależne i zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi na stronie internetowej Komisji, powinny spełniać określone wymogi. Komisja postanowiła scharakteryzować w stanowisku oba dokumenty, aby zapobiec rozbieżnościom interpretacyjnym i brakom formalnym w składanych wnioskach.
Polityka inwestycyjna ASI powinna przede wszystkim wskazywać cel, który będzie realizowany dzięki działalności inwestycyjnej i gromadzeniu środków wpłacanych przez inwestorów. Polityka powinna również wskazywać metody, dzięki którym dany cel zostanie osiągnięty. W zakresie tego dokumentu powinien znaleźć się również sposób wykorzystania kapitału wpłaconego przez inwestorów, aby w efekcie osiągnąć satysfakcjonujący inwestorów wynik finansowy inwestycji. Polityka inwestycyjna powinna również pozwolić inwestorowi na identyfikację potencjalnych ryzyk danej inwestycji. UKNF zwraca uwagę, że konstruując treść polityki inwestycyjnej ASI, można posługiwać się treścią przepisu art. 20 u.f.i., określającej ramy polityki inwestycyjnej dla funduszu.
Strategia inwestycyjna ASI jest dokumentem dopełniającym i uszczegóławiającym wyżej wspomnianą politykę. W jej treści powinny znaleźć się bardzo szczegółowe zapisy dotyczące lokowania aktywów ASI. Trzy podstawowe informacje jakie powinny, według Komisji, znaleźć się w treści dokumentu to:

  • główne kategorie aktywów, w jakie może inwestować ASI;
  • wszelkie sektory przemysłowe, geograficzne lub inne sektory rynkowe bądź szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej;
  • opis polityki ASI w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej.

UKNF zwrócił uwagę również w swoim stanowisku na potrzebę uwzględnienia polityki i strategii inwestycyjnej w dokumentach założycielskich ASI oraz na ogólne wymogi dotyczące precyzyjności, rzetelności treści tych dokumentów a także prawidłowość reprezentacji spółki przy podpisywaniu tych dokumentów.

Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.