Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
Autor admin
Dodano 29-05-2017

4 CZERWCA 2017R. OSTATNI TERMIN DLA SPÓŁEK VC/PE NA ZŁOŻENIE WPISU DO REJESTRU ZARZĄDZAJĄCYCH ASI!!!

Jak pisaliśmy w artykule „AFI – alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez ASI szansą na nowy biznes?” nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych (dalej: ustawa o funduszach)[1] wprowadza nowy model prowadzenia działalności inwestycyjnej. Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego z 24 maja 2017 r. dotyczący decyzji zakazującej spółce PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie dalszego prowadzenia oferty publicznej akcji, wskazuje na zainteresowanie regulatora tym sektorem działalności inwestycyjnej podmiotów typu VC/PE.

Powodem ww. decyzji było rażące naruszenie prawa polegające na prowadzeniu przez spółkę PIXEL VENTURE CAPITAL S.A. działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej z naruszeniem art. 70a ust. 2 ustawy o funduszach tj. bez wymaganego przez ustawę wpisu do rejestru zarządzających ASI.

Czym jest alternatywna spółka inwestycyjna (ASI) ?

Alternatywna spółka inwestycyjna (dalej: ASI) jest, obok funduszu inwestycyjnego zamkniętego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego, alternatywnym funduszem inwestycyjnym (dalej: AFI). Zgodnie z definicją określoną w art. 2 pkt 10a ustawy o funduszach AFI  jest instytucją wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną, niebędącą funduszem działającym zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Z kolei ASI jest AFI, który może prowadzić działalność inwestycyjną w formie spółki kapitałowej, w tym spółki europejskiej, lub spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka kapitałowa. Zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy o funduszach wyłącznym przedmiotem działalności ASI, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, może być zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną (ZASI)

Zarządzający ASI zarządza alternatywną spółką inwestycyjną, w tym co najmniej portfelem inwestycyjnym tej spółki oraz ryzykiem. Zgodnie z art. 8b ust. 2 ustawy o funduszach dopuszczalne są dwa modele zarządzania ASI.

Wewnętrznie zarządzającym ASI może być spółka kapitałowa, w tym spółka europejska będąca ASI. Wewnętrznie zarządzający może zarządzać wyłącznie daną spółką będącą ASI, czyli samym sobą.  Z kolei zewnętrznie zarządzającym może być spółka kapitałowa będąca jedynym komplementariuszem spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej będącej ASI. Zewnętrznie zarządzający może zarządzać wieloma ASI.

Na podstawie art. 70a ust. 1 i 2 działalność w charakterze zarządzającego ASI może być wykonywana jedynie po uzyskaniu zezwolenia KNF na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI lub wpisu do rejestru zarządzających ASI.

Nie wymaga uzyskania zezwolenia, a jedynie wpisu do rejestru, zarządzający, który zarządza alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, których łączna wartość aktywów nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 100 000 000 euro lub jeżeli ASI nie stosują dźwigni finansowej AFI i w których prawa uczestnictwa mogą być odkupione po co najmniej 5 latach od momentu ich nabycia  – równowartości 500 000 000 euro.

Do dnia 4 czerwca 2017 r. podmioty, które w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy o funduszach inwestycyjnych wykonują działalność w zakresie zbierania aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną i nie są funduszami inwestycyjnymi, są obowiązane dostosować działalność do przepisów ustawy. W celu kontynowania takiej działalności do tego czasu muszą złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI lub o wpis do rejestru zarządzających ASI.

Zespół ekspertów JustComply posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie alternatywnych funduszy inwestycyjnych, a w szczególności alternatywnych spółek inwestycyjnych. Posiadamy niezbędne doświadczenie w tworzeniu  ASI. Doradzamy zainteresowanym podmiotom w zakresie postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego w zakresie uzyskania zgody lub wpisu do rejestru zarządzających ASI.

Autor: Karolina Pichit – młodszy specjalista ds. compliance

Opieka merytoryczna: Justyna Czekaj

[1] Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2016 r. poz. 1996 z późn. zm.)

Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.