Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu

24-07-2019

Polska została zobowiązana przez Dyrektywę 2018/8492 (Dyrektywa AML IV) oraz wytyczne FATF (The Financial Action Task Force – Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy) do przeprowadzenia identyfikacji i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu występującego w kraju w celu zapewnienia adekwatności środków wdrożonych dla przeciwdziałania tym przestępstwom do rozpoznanych ryzyk w tym obszarze.

Zobowiązanie to wypełniono w dniu 17 lipca 2019 r. poprzez opublikowanie
przez  Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na stronie Ministerstwa Finansów raportu na temat systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Polsce
– Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu – https://www.gov.pl/web/finanse/krajowa-ocena-ryzyka-prania-pieniedzy-oraz-finansowania-terroryzmu .

Raport ten składa się z 6 dokumentów:

 • Krajowa Ocena Ryzyka Prania Pieniędzy oraz Finansowania Terroryzmu;
 • Aneks nr 1 – Metodyka przygotowania pierwszej krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 • Aneks nr 2 – Scenariusze ryzyka prania pieniędzy;
 • Aneks nr 3 – Scenariusze ryzyka finansowania terroryzmu;
 • Aneks nr 4 – Analiza informacji statystycznych przekazanych przez podmioty nadzorowane przez KNF na potrzeby krajowej oceny ryzyka;
 • Aneks nr 5 – Opis działalności wybranych organów i jednostek administracji publicznej zaangażowanych w funkcjonowanie krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Przy przygotowywaniu pierwszej krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wzięto pod uwagę i poddano analizie szereg danych i informacji z różnych obszarów, niekoniecznie bezpośrednio odnoszących się do kwestii przeciwdziałania tym przestępstwom.

Krajowa Ocena Ryzyka została opracowana solidnie i rzetelnie – ze szczególnym uwzględnieniem metodyki oceny ryzyka, która może być również wykorzystywana przez instytucje obowiązane oraz scenariuszy ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Wnioski wynikające z powyższego raportu wskazują, że:

 • zagrożenie przestępczością jest wciąż duże, jednakże z uwagi na coraz większą wykrywalność, a także podjęte wysiłki w zakresie ograniczenia przestępczości skarbowej, można oceniać zagrożenie przestępstwami bazowymi dla prania pieniędzy na poziomie pomiędzy średnim a wysokim;
 • z informacji o treści krajowych ocen prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu innych krajów wynika, że Polska była sporadycznie wskazywana jako jeden
  z głównych krajów, z których pochodzą nielegalne wartości majątkowe lub
  do którego są one transferowane;
 • na tle krajów sąsiadujących z Polską poziom zagrożenia finansowaniem terroryzmu naszego kraju nie jest wysoki;
 • w Polsce jest niewiele rodzajów produktów i usług, które mogą bezpośrednio ułatwiać dokonywanie szybkich i anonimowych transakcji – w ostatnich latach organy administracji publicznej dokładały starań, aby jak najszerzej informować
  o ryzykach związanych z nimi, a także je ograniczać;
 • GIIF posiada dobrą świadomość ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu;
 • poziom zagrożenia praniem pieniędzy w odniesieniu do szacunków zysków
  z nielegalnych dochodów oraz zagrożenia przestępstwami bazowymi dla prania pieniędzy jest wysoki;
 • podatność w obszarze prania pieniędzy (a także finansowania terroryzmu)
  w zakresie ryzyka podstawowego można oszacować na poziomie średnim;
 • konsekwencje w obszarze prania pieniędzy w zakresie ryzyka podstawowego można oszacować na poziomie niskim (tj. określając je jako konsekwencje słabe),
  z tendencją wzrostową do poziomu umiarkowanego;
 • szacunki dotyczące poziomu średniego (tj. poziomu 2 w skali czterostopniowej)
  w zakresie ryzyka prania pieniędzy, jak również finansowania terroryzmu wskazuje, że krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu powinien być w dalszym ciągu doskonalony w celu optymalizacji jego funkcjonowania. Ważne jest zarówno doskonalenie przepisów prawnych, będących podstawą dla niego, jak również narzędzi wykorzystywanych w jego ramach, w tym procedur, systemów teleinformatycznych, a także rozwój szkoleń i wymiany informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w tym systemie.
Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.