Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
Autor admin
Dodano 20-07-2018

Nowe stanowisko UKNF z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie świadczenia usług w zakresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania przez podmioty sektora bankowego

Stanowisko zostało wydane z uwagi na potrzebę dostosowania działalności podmiotów sektora bankowego w przedmiocie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania do nowych przepisów – dyrektywy MiFID II.

UKNF zwrócił uwagę, że celem dyrektywy jest zwiększenie ochrony inwestorów. Z uwagi na to, pośrednicy finansowi obowiązani są rozumieć oferowane lub rekomendowane przez siebie instrumenty finansowe oraz rozpoznawać potrzeby swoich klientów.

UKNF wskazuje potrzebę dokonywania oceny odpowiedniości w celu zapewnienia, że dany instrument finansowy jest oferowany lub rekomendowany tylko wtedy, gdy leży to w interesie klienta.

Warto zaznaczyć, iż w świetle MiFID II, działalność pośrednika polegająca na świadczeniu na rzecz klienta osobistej rekomendacji w odniesieniu do transakcji na instrumentach finansowych stanowi doradztwo inwestycyjne – w tym również rekomendacja wydana za pośrednictwem kanału dystrybucji, np. przez Internet.

W treści stanowiska wyjaśniona została różnica pomiędzy doradztwem zależnym i niezależnym; Komisja zwróciła uwagę na fakt iż niezależnie od rodzaju doradztwa, pośrednicy obowiązani są dokonywać odpowiednich analiz i wypełniać wszystkie obowiązki informacyjne względem klienta.

Z treści stanowiska jednoznacznie wynika, że wypełnienie obowiązków świadczących o działaniu w najlepszym interesie klienta objęte zostanie szczególnym nadzorem i będzie skrupulatnie kontrolowane przez Komisję.

Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.