Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
Autor admin
Dodano 25-05-2017

Wstęp do MiFID

Początki MiFID

Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych (dalej: MIFID I) oraz system powiązanych z nią aktów prawnych – dyrektywa wykonawcza Komisji 2006/73/WE z dnia 10 sierpnia 2006 r. oraz rozporządzenie Komisji 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r., zwane również łącznie pakietem MIFID I – stanowiły jeden z podstawowych elementów europejskiego prawa ryków kapitałowych. Jego głównym celem było zwiększenie poziomu ochrony inwestorów oraz umożliwienie firmom inwestycyjnym świadczenia usług na terenie całej Unii Europejskiej stanowiącej jednolity rynek.

Zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE państwa członkowskie były zobowiązane do przyjęcia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych koniecznych do wykonania dyrektywy najpóźniej do 31 stycznia 2007 r. W Polsce prace nad projektem niezbędnych aktów normatywnych rozpoczęły się we wrześniu 2006 r. Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw została uchwalona przez Sejm 4 września 2008 r., a weszła w życie dopiero 21 października 2009 r.

Dyrektywa MIFID I była kilkukrotnie zmieniana. Kryzys finansowy ujawnił słabości w funkcjonowaniu rynku finansowego. Konieczne okazało się podjęcie działań mających na celu przywrócenie stabilności systemu finansowego, zwiększenie poziomu przejrzystości, zapewnienie lepszej ochrony inwestorów oraz podniesienie standardów prowadzenia działalności na rynku finansowym.

MiFID II i MIFIR

15 maja 2014 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (dalej: dyrektywa MIFID II) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie nr 648/2012 (dalej: MIFIR).

Państwa członkowskie mają czas do 3 stycznia 2018 r. na implementację dyrektywy MIFID II. Z tym dniem zacznie też w polskim porządku prawnym obowiązywać bezpośrednio skuteczne rozporządzenie MIFIR.

Pakiet MIFID II/MIFIR zawiera szereg środków mających na celu dalsze wzmocnienie ochrony inwestorów. Modyfikacji zostaną poddane zasady prowadzenia działalności inwestycyjnej bowiem MIFID II wprowadza wiele nowych obowiązków dla podmiotów świadczących usługi finansowe.             W szczególności rozszerzone zostaną obowiązki informacyjne w stosunku do klientów i potencjalnych klientów. Zmianie ulegną zasady klasyfikacji klientów, a także warunki przyjmowania zachęt.

Polski ustawodawca w projekcie ustawy implementującej MIFID II proponuje również istotne z punktu widzenia podmiotów świadczących działalność maklerską rozwiązanie w zakresie świadczenia usługi oferowania instrumentów finansowych. Dostosowanie się do nowych wymogów wprowadzonych przez MIFID II  będzie stanowiło dla podmiotów objętych dyrektywą duże wyzwanie.

Nasi specjaliści compliance posiadają szeroką wiedzę oraz doświadczenie w zakresie wdrożenia obowiązków wynikających z dyrektywy MIFID I w domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych oraz bankach.

Ponadto uczestniczymy w bieżących pracach konsultacyjnych w ramach konferencji uzgodnieniowych dotyczących kształtu przepisów implementujących MiFID II do polskiego porządku prawnego.

Nasz zespół prawników oraz ekspertów compliance jest przygotowany do przeprowadzania kompleksowych przeglądów funkcjonujących w firmach inwestycyjnych procesów oraz towarzyszących im regulacji wewnętrznych w celu identyfikacji ryzyka braku zgodności – analiza luki MiFID II.

W kolejnych wpisach będziemy starać się przybliżać czytelnikom poszczególne zagadnienia MiFID II istotne z perspektywy prowadzenia biznesu przez domy maklerskie.

Autor: Karolina Pichit – młodszy specjalista ds. compliance

Opieka merytoryczna:  Justyna Czekaj

Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.