Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
Autor admin
Dodano 23-07-2018

Stanowisko UKNF z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie umów gwarancji zawieranych przez towarzystwa z podmiotami trzecimi na rzecz uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego

W związku z zidentyfikowaniem w toku nadzoru nad działalnością FIZ-ów dużej ilości umów zawieranych przez TFI, w ramach których podmioty trzecie zobowiązują się do wypłaty uczestnikom FIZ-ów kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną wykupu tych certyfikatów, a wartością odpowiadająca ich cenie emisyjnej, często również powiększoną o tzw. gwarantowany zysk – UKNF wydała przedmiotowe stanowisko, w celu zwrócenia uwagi na konieczność zachowania dużej ostrożności przy zawieraniu przedmiotowych umów.

W pierwszej kolejności, Komisja zwraca uwagę że takie umowy zaliczają się do stosunków cywilnoprawnych, które nie podlegają pod nadzór UKNF i nie zostały uregulowane w ustawie o funduszach. Warto zaznaczyć, że zgodnie wymóg ustawowy zamieszczenia w statucie funduszu, że osiągnięcie celu inwestycyjnego nie jest gwarantowane, ma na celu poinformowanie nawet najmniej doświadczonych i zorientowanych inwestorów o ryzyku niepowodzenia inwestycji.

Warto również zaznaczyć, że towarzystwo obowiązane jest podejmować działania w najlepszym interesie klienta i nie narażać inwestora na nadmierne ryzyko, tymczasem podmioty z jakimi zawierane są umowy gwarancji, w ogromnej mierze nie są objęte nadzorem Komisji. TFI podejmując decyzję o zawarciu takiej umowy powinno oszacować maksymalną wartość potencjalnych roszczeń z tytułu gwarancji i wybrać podmiot, które zasoby kapitałowe i stabilność finansowa zapewnią ich pokrycie.

Komisja zwraca również uwagę na konieczność wypełnienia przez TFI obowiązku informacyjnego i przekazanie pełnych, rzetelnych wiadomości na temat zawieranej umowy, celem umożliwienia uczestnikom zidentyfikowanie i dokonanie pomiaru ewentualnego ryzyka. Jest to kluczowe zwłaszcza w przypadku wykorzystania faktu zawarcia umowy gwarancji w procesie oferowania certyfikatów inwestycyjnych, gdyż informacja o gwarancji może stanowić dla potencjalnego inwestora dodatkowy argument za podjęciem pozytywnej decyzji w przedmiocie inwestycji.

Zgodnie z treścią stanowiska, istotne jest zachowanie postawy ostrożnościowej w kwestii zawierania przez TFI umów gwarancji. Towarzystwa powinny pamiętać, iż niewywiązanie się przez podmiot z umowy może wpłynąć negatywnie na reputację Towarzystwa oraz obniżyć zaufanie inwestorów do danej grupy instrumentów finansowych a także całego rynku kapitałowego.

Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.