Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
Autor admin
Dodano 23-07-2018

Stanowisko UKNF z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ofert publicznych papierów wartościowych przeprowadzanych na podstawie prospektu emisyjnego oraz ofert, do których nie ma zastosowania obowiązek prospektowy

W związku z dużą ilością emisji publicznych na rynku kapitałowym, UKNF wydał przedmiotowe stanowisko celem określenie swojej roli i zakresu działania w przedmiocie zatwierdzania prospektów emisyjnych.

Komisja zwraca uwagę, iż zatwierdzenie prospektu emisyjnego polega na sprawdzeniu zgodności treści dokumentu prospektu z warunkami wymienionymi w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

KNF zatwierdza prospekt emisyjny, jeśli jego treść odpowiada przepisom prawa. Komisja zaznaczyła w treści stanowiska, iż zadłużenie lub trudna sytuacja finansowa emitenta nie stanowi przesłanki odmowy zatwierdzenia prospektu emisyjnego, o ile taka informacja znalazła się w jego treści. Komisja zwraca również uwagę, iż w toku zatwierdzania prospektu emisyjnego nie analizuje ona obszarów ryzyka danej inwestycji, ani nie wykonuje zadań jakie odpowiadają roli biegłego rewidenta w procesie badania sprawozdania finansowego.

KNF podkreśliła w swoim stanowisku, że emitenci są uprawnieni do emitowania papierów wartościowych o wysokim poziomie ryzyka, a nabywając takie papiery inwestorzy powinni brać pod uwagę i liczyć się z wysokim poziomem ryzyka danej inwestycji.

EMITENT
KNF
OFERTA PUBLICZNA
PROSPEKT
Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.