Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
Autor admin
Dodano 14-02-2017

AFI – alternatywne fundusze inwestycyjne zarządzane przez ASI szansą na biznes?

Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych spowodowała, że prowadzenie działalności przez mniejsze TFI często okazuje się mało efektywne ekonomicznie, a co za tym idzie pojawia się pytanie czy funkcjonowanie w tego typu formule jest dla nich nadal biznesowo opłacalne? Rozwiązaniem, które jest godne rozważenia może okazać się zakładanie Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych (AFI) działających w formie Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI)

4 grudnia 2016 r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o funduszach inwestycyjnych (dalej: U.O.F.I.) . Nałożyła ona szereg nowych obowiązków na funkcjonujące podmioty (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych – TFI), fundusze inwestycyjne oraz depozytariuszy. Jedną z najbardziej odczuwalnych dla mniejszych TFI zmian, była likwidacja zwolnień dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych (FIZAN), dotyczących wypełniania obowiązków z zakresu: compliance, nadzoru wewnętrznego, audytu oraz zarządzania ryzykiem. W wyniku implementacji znowelizowanych przepisów prowadzenie działalności przez mniejsze TFI często stało się mało efektywne ekonomicznie, a tym samym pojawia się pytanie, czy dalsze funkcjonowanie w tego typu formule jest biznesowo opłacalne?

ASI

Rozwiązaniem godnym biznesowego rozważnie jest tworzenie alternatywnego funduszu inwestycyjnego w formie alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI). Czym jest ASI? ASI według U.O.F.I. jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, którego definicję najlepiej przedstawić poprzez schemat:

1 AFI schemat

 

Przyjrzyjmy się bliżej ASI

 

2 Typy ASI

 

KONSTRUKCJA ASI ZARZĄDZANEGO ZEWNĘTRZNIE

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić pojęcie ZARZĄDZAJĄCEGO ASI. Jak wskazano powyżej zarządzającym ASI może być wyłącznie:
– Spółka akcyjna
– Spółka z o.o.

Zarządzający ASI może występować w alternatywnej spółce inwestycyjnej wyłącznie jako komplementariusz.

Powyższe najlepiej obrazuje przykład:
Przyjmijmy, iż nasz zarządzający ASI to ABC sp. z o.o., a ASI działa w formie spółki komandytowej w nazwie posiadającej cyfrę 1.

Nasze ASI przyjmie więc nazwę:

3 ASI przykład

 

4 ASI przykład 2

WYMOGI DLA ZARZĄDZAJĄCEGO ASI

W przypadku, w którym aktywa zarządzanych spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych nie przekroczą równowartości, w złotych, kwoty 100 000 000 EUR lub jeżeli zarządzający ASI nie stosuje dźwigni finansowej , a prawa uczestników w ASI zostaną odkupione w terminie do 5 lat od ich nabycia, spółka zarządzająca ASI objęta będzie nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na podstawie wpisu do rejestru podmiotów zarządzających ASI. Rejestr dostępny jest publicznie pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/Rejestry_i_Ewidencje/index.html
Jeżeli aktywa zarządzanych spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych przekroczą wskazane powyżej kwoty, niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia KNF na prowadzenie działalności w charakterze zarządzającego ASI zgodnie z procedurą wskazaną w art. 70s U.O.F.I.

POZYSKANIE KAPITAŁU PRZEZ ASI

ASI w formie spółki komandytowej lub spółki komandytowo- akcyjnej pozyskuje kapitał niezbędny do podjęcia działalności od:
– wspólników (komandytariuszy przystępujących do spółki komandytowej),
– akcjonariuszy (poprzez emisję akcji w spółki komandytowej – akcyjnej).

Jeżeli mówimy o pozyskaniu kapitału niezbędne jest także wskazanie kto może być INWESTOREM (wspólnikiem lub akcjonariuszem) w ASI. Zasadniczo inwestorem ASI może być jedynie podmiot spełniający kryteria klienta profesjonalnego (zgodnie z Dyrektywą MiFID ), jednakże U.O.F.I dopuszcza możliwość „wprowadzania do obrotu ASI” wśród klientów detalicznych, jeżeli spełniają oni określone kryteria niezbędne do uznania ich przez zarządzającego ASI, za klientów profesjonalnych.
POLITYKA INWESTYCYJNA ASI ZARZĄDZANYCH ZEWNĘTRZNIE

Każda ze spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych powinna posiadać:
– politykę inwestycyjną, która informuje inwestorów ASI w jakiś sposób ASI zamierza osiągnąć cel inwestycyjny, określa rodzaje lokat ASI (np. nieruchomości, akcje spółek danej branży etc.). Polityka wskazuje także kryteria, którymi kieruje się zarządzający ASI wybierając poszczególne lokaty (np. nieruchomości komercyjne w miejscowości do 50 tys. mieszkańców, których cena mieści się w danym przedziale), w taki sposób, aby zamierzony przez ASI cel inwestycyjny został osiągnięty,
– strategię inwestycyjną stanowiąca wytyczne dotyczące zasad alokacji aktywów ASI, zgodnie z polityką inwestycyjną.

CZY ASI BĘDĄ STANOWIĆ ALTERNATYWĘ DLA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH?

Odpowiedz na to pytanie nie będzie prosta, bowiem spółki inwestycyjne działające w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych, bardziej znane jako venture capital (VC) lub private equity (PE) działają na rynku kapitałowym już długi czas. Objęcie tego typu spółek nadzorem KNF nie wprowadziło spektakularnych zmian w sposobie ich działania (poza wpisem do rejestru zarządzających ASI i związanym z tym wypełnieniem wymogów formalnych). Być może nowa regulacja doprowadzi do zwiększenia popularności tego typu alternatywnych funduszy inwestycyjnych wśród inwestorów poszukujących ciekawych możliwości lokowania kapitału oraz podmiotów (będącym także inwestorami) dysponujących „interesującą” polityką inwestycyjną.

Warto zwrócić także uwagę na stosunkowo niskie koszty funkcjonowania ASI zarządzanego przez spółkę funkcjonująca w oparciu o wpis do rejestru zarządzających ASI. Tego typu alternatywny fundusz inwestycyjny jest bowiem zwolniony z obowiązku posiada depozytariusza, wypełniania szeregu wymogów organizacyjnych, technicznych, na wymogach kapitałowych kończąc.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji ASI uzyskają Państwo kontaktując się z nami bezpośrednio: biuro@justcomply.pl

 

AFI
AIFMD
alternatywna spółka inwestycyjna
ASI
COMPLIANCE
fundusz
FUNDUSZ PE
FUNDUSZ VC
jak utworzyć ASI
jak utworzyć VC
MIFID
PE
prawo venture capital
tworzenie alternatywnej spółki inwestycyjnej
VC
ZAFI
Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.