Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
Autor admin
Dodano 23-07-2018

Stanowisko UKNF z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie zlecania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych zamkniętych

Poniższe stanowisko zostało wydane w celu zapewnienia prawidłowości funkcjonowania rynku finansowego w sposób zapewniający ochronę inwestorów, w odniesieniu do możliwości zlecenia przez TFI zarządzania portfelami inwestycyjnymi FIZ-ów podmiotowi zewnętrznemu.

Komisja zwraca uwagę, że przesłanką zawarcia takiej umowy jest możliwość sprawowania bieżącego nadzoru przez TFI nad działalnością podmiotu trzeciego. Możliwość sprawowania nadzoru oraz weryfikacja zgodności działalności podmiotu z interesem uczestnika powinna zostać uregulowana w postanowieniach umownych.

Zdaniem Komisji, TFI powinno określić w umowie możliwość wydawania podmiotowi zarządzającemu wiążących instrukcji i poleceń a także zapewnić sobie instrumenty pozwalające na egzekwowanie ich wykonania. Nadzór powinien być sprawowany przez TFI stale, przez cały okres obowiązywania umowy oraz zapewniać, że działalność zarządzającego będzie zgodna z przepisami ustawy, statutem funduszu oraz interesem uczestników.

Komisja przypomina, że TFI ponosi odpowiedzialność względem uczestników również za działania podmiotu, któremu powierzono wykonywanie części zadań. W związku z tym, TFI powinno zapewnić stosowanie przez podmiot standardów jakości takich samych, jakie stosowałoby same towarzystwo, w sytuacji gdyby nie zawarto umowy powierzenia.

Zaznaczono również, iż wykonywanie działalności niezgodnie z art. 45a u.f.i., w którym mowa o outsourcingu, może zostać uznane za działanie niezgodne z przepisami prawa i narazić TFI na sankcje administracyjne.

Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.