Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
Autor admin
Dodano 23-07-2018

Stanowisko UKNF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie oferowania certyfikatów inwestycyjnych przez fundusze inwestycyjne zamknięte

Niniejsze stanowisko zostało wydane w celu identyfikacji wielu problemów i niezgodności w procesie oferowania certyfikatów inwestycyjnych przez FIZy i potrzebę interpretacji obowiązku prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w sposób rzetelny i profesjonalny, z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z zasadami uczciwego obrotu, a także w najlepiej pojętym interesie zarządzanych funduszy, uczestników tych funduszy, klientów towarzystw oraz w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa rynku finansowego.

UKNF przypomniała w swoim stanowisku o wszystkich informacjach, jakie należy przekazać inwestorom na różnych etapach organizowania emisji. W treści stanowisko zaznaczono również jakie różnice odróżniają od siebie emisje publiczne od niepublicznych i jakim ograniczeniom muszą podlegać emisje prywatne, żeby nie zostały zakwalifikowane jako publiczne – i tym samym obowiązane do wypełnienie związanych z tym obowiązków.

W treści komunikatu zwrócono również uwagę, że jedynymi podmiotami uprawnionymi do pośredniczenia w emisji są instytucje posiadające zezwolenie na świadczenie usług oferowania instrumentów finansowych.

Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.