Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
AKTUALNOŚCI
07-05-2019
Weryfikacja kontrahenta i minimalizowanie ryzyka. Justyna Czekaj w TOK FM.

Jak nie dać się wplątać w karuzelę VAT oraz sprawdzić standing finansowy i wypłacalność kontrahenta? Czy można to zrobić za darmo? Gdzie szukać informacji o długach partnera biznesowego? Jak stosując się do obowiązujących przepisów dowieść, że dochowało się należytej staranności? Między innymi na te pytania radca prawna Justyna Czekaj odpowiadała w audycji Raport Gospodarczy w […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


23-04-2019
TFI i nowe rygory dla compliance – Justyna Czekaj i Julia Iwaszko w Dzienniku Gazecie Prawnej

„Zakaz pełnienia przez członka zarządu TFI funkcji inspektora nadzoru bądź wykonywania zadań z zakresu nadzoru zgodności działalności z prawem oraz szczególne wymogi w zakresie wiedzy i kompetencji od osób odpowiedzialnych za compliance – to tylko niektóre z istotnych zmian w zakresie organizacji oraz funkcjonowania compliance w TFI, wprowadzanych przez projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


03-04-2019
JustComply na Compliance Day

JustComply uczestniczyła w Compliance Days 2019 organizowanym przez Instytut Compliance. Konferencja została zorganizowana w formie sesji plenarnych i tematycznych warsztatów. Tematem przewodnim wydarzenia są nowo projektowane uregulowania dotyczące odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. W gronie prelegentów znaleźli się nie tylko Compliance Oficerowie, adwokaci, radcowie prawni, ale także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, którzy przedstawili własne zapatrywania na nową ustawę […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


24-01-2019
Inauguracyjne spotkanie Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych (DLT) i Blockchain

Dnia 9 stycznia 2019 r. przedstawiciele JustComply wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych (DLT) i Blockchain powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Celem Grupy ma być przygotowanie założeń polityki państwa w zakresie stosowania technologii rejestrów rozproszonych i blockchain, tak aby stymulować jej rozwój i praktyczną implementację, w szczególności poprzez: stworzenie przyjaznego środowiska regulacyjnego, […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


11-01-2019
GRATULUJEMY ! PIOTR BIERNACKI (SEG) CZŁONKIEM SMSG PRZY ESMA

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) został powołany w skład Securities and Markets Stakeholders Group (SMSG). Swoją dwuipółletnią kadencję rozpoczął 1 stycznia 2019 roku. Warto podkreślić, że w skład SMSG wchodzi 30 członków reprezentujących różnych interesariuszy rynku kapitałowego, natomiast Piotr Biernacki jest jedynym reprezentantem z Polski uczestniczącym w pracach Rady, jednym z dwóch […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


13-11-2018
Zmiany w prawie: obligatoryjna dematerializacja obligacji, zmiany w składzie KNF, przedłużenie wsparcia dla frankowiczów

Na posiedzeniu w piątek 9 listopada Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Celem ustawy jest ”wzmocnienie koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego oraz wcześniejszą identyfikację zagrożeń związanych z jego funkcjonowaniem”. Planowane jest wprowadzenie zmian w 19 ustawach, a najważniejsze z nich to: Obligatoryjna […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


07-11-2018
Podsumowanie stanowiska UKNF w sprawie podmiotów zarządzających sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych z dnia 23 października 2018 r.

Dnia 23 października 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała stanowisko w sprawie podmiotów zarządzających sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. Najkrócej mówiąc, KNF przypomina, że zarządzaniem sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych może się zajmować tylko posiadający odpowiednie zezwolenie podmiot, którego funkcjonowanie daje rękojmię zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz w sposób należycie zabezpieczający interesy uczestników […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


30-10-2018
NOWA RZECZYWISTOŚĆ DLA DOMÓW MAKLERSKICH – WEJŚCIE W ŻYCIE ROZPORZĄDZEŃ IMPLEMENTUJĄCYCH MIFID II / MIFIR – CZĘŚĆ IV

Kontynuując nasz cykl publikacji tabelarycznych zestawień zmian w przepisach prawa związanych z implementacją  przepisów pakietu MiFID II/ MiFIR, dziś prezentujemy Państwu zestawienie dotyczące wymagań w zakresie komitetu ds. nominacji. Mamy nadzieję, że zestawienie będzie pomocne w Państwa pracy. Komitet ds. nominacji Share List

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


29-10-2018
Nowa rzeczywistość dla domów maklerskich – wejście w życie rozporządzeń implementujących MiFID II / MIFIR – część III

Kontynuując nasz cykl publikacji tabelarycznych zestawień zmian w przepisach prawa związanych z implementacją  przepisów pakietu MiFID II/ MiFIR, dziś prezentujemy Państwu zestawienie dotyczące wymagań w zakresie systemu compliance, kontroli wewnętrznej i audytu w firmach inwestycyjnych. Mamy nadzieję, że zestawienie będzie pomocne w Państwa pracy. Tabelka – compliance, kontr wew, audyt Share List

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


24-10-2018
Nowa rzeczywistość dla domów maklerskich – wejście w życie rozporządzeń implementujących MiFID II / MIFIR – część II

Dnia 21 października 2018 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów – rozporządzenie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz rozporządzenie z dnia 30 […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


23-10-2018
Nowość w ofercie szkoleniowej – e-learning AML/CFT!

We współpracy z Fund Industry Support Poland (FIS) przygotowaliśmy innowacyjne szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT) w formule optymalnej czasowo i kosztowo e-learning. Dla instytucji obowiązanych kurs może stanowić formę realizacji obowiązku szkolenia pracowników (art. 52 ustawy AML). Szkolenie dedykujemy pracownikom TFI, dystrybutorów i depozytariuszy. Kursanci zapoznają się ze specyfiką przestępstw prania pieniędzy […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


23-10-2018
Nowa rzeczywistość dla domów maklerskich – wejście w życie rozporządzeń implementujących MiFID II / MIFIR – część I

Dnia 21 października 2018 r. weszły w życie dwa nowe rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów – rozporządzenie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz rozporządzenie z dnia 30 […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


15-10-2018
Bez zmian w podejściu ESMA do blockchaina i kryptowalut

Dn. 10 października na konferencji FinTech w Luksemburgu Patrick Armstrong zaprezentował w imieniu ESMA podejście europejskiego regulatora do innowacji finansowych (FinTech), w szczególności technologii DLT (distributed ledger technology), na której oparty jest protokół blockchain oraz kryptowaluty. Na razie nie należy oczekiwać żadnych zmian – ESMA zamierza czekać i obserwować rozwój technologii. P. Armstrong podkreślał, jak […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


20-07-2018
Nowe rozporządzenie w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych

W związku z nowelizacją ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 23 czerwca 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych. Nowe rozporządzenie reguluje wiele nowych obowiązków i ograniczeń dla firm […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


20-07-2018
Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych

23 czerwca 2018 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych (…). Rozporządzenie reguluje nowe obowiązki informacyjne domów maklerskich względem swoich klientów dotyczące ustanawiania zabezpieczeń na instrumentach finansowych oraz nowe obowiązki w zakresie archiwizowania i rejestrowania dokonywanych czynności i przyjmowanych dokumentów. Duże zmiany dla domów […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


20-07-2018
MySafety skreślone z listy ostrzeżeń KNF

W dniu 16 lutego 2018 r., klient JustComply – MySafety Sp. z o.o. został skreślony z listy ostrzeżeń prowadzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka prowadząca działalność w zakresie unikalnych nośników pomagających właścicielom w odnalezieniu zagubionych rzeczy, została wpisana przez KNF na listę ostrzeżeń publicznych z uwagi na podejrzenie o prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej bez […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


20-07-2018
JustComply na XIII Forum Funduszy Inwestycyjnych 2018

W dniu 14 czerwca 2018 r., adw. Julia Iwaszko z zespołu JustComply wzięła udział w XIII Forum Funduszy Inwestycyjnych, odbywającym się w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych. Organizatorem Forum jest Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami – organizacja zrzeszająca w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Forum Funduszy uważane jest za najważniejsze spotkanie przedstawicieli tego sektora oraz podmiotów […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


20-07-2018
JustComply na Europejskim Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania

W dniach 6 – 7 czerwca adw. Julia Iwaszko z zespołu JustComply uczestniczyła w Konferencji Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania w Szczecinie. Jest to największa w Europie międzynarodowa konferencja poświęcona elektronicznym usługom zaufania oraz elektronicznej identyfikacji i bezpieczeństwa. Konferencja corocznie zrzesza międzynarodowe środowisko, reprezentujące różnorodne obszary naukowe, unijne, państwowe, samorządowe oraz biznesowe, co […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


23-03-2018
JustComply poszukuje Radców prawnych/Adwokatów oraz Aplikantów

JustComply to firma doradcza działająca na styku prawa, ekonomii i nowych technologii.  Zajmujemy się poszukiwaniem optymalnych biznesowo rozwiązań prawnych dla firm z sektora finansów i FinTech. Pracujemy z największymi bankami, domami maklerskimi, funduszami inwestycyjnymi, firmami z sektora nowych technologii, jaki i młodymi startupami z sektora FinTech. Każde rozwiązanie szyte jest na miarę i przygotowywane z […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


16-03-2018
FinTech podczas VII edycji Smart City Forum

W dniach 13-14 marca 2018r. eksperci JustComply brali udział w konferencji VII Smart City Forum która stanowi platformę dialogu i współpracy biznesu z administracją centralną i lokalną, umożliwiającą efektywną wymianę opinii oraz doświadczeń dotyczących rozwoju inteligentnych miast w Polsce. Tematami konferencji były m.in inteligentna infrastruktura, mobilność w mieście przyszłości oraz możliwości wykorzystania rozwiązań FinTech dla […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


16-03-2018
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy czeka na podpis prezydenta

  Prace nad nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dobiegają końcowi – dn. 12 marca 2018 r. ustawa została skierowana do podpisu przez Prezydenta. Ma ona wejść w życie trzy miesiące po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw (z wyjątkiem przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które wejdą w życie 18 miesięcy po ogłoszeniu […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


11-07-2017
Nowa wersja Q&A ESMA dotyczących ochrony inwestorów

ESMA opublikowała 10 lipca 2017 r. zaktualizowaną wersję dokumentu:„Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics” – dostępny w języku angielskim pod adresem: https://www.esma.europa.eu/document/qa-mifid-ii-and-mifir-investor-protection-and-intermediaries-topics Dokument zawiera odpowiedzi ESMA na pytania krajowych organów nadzoru, uczestników rynku i innych podmiotów dotyczące praktycznego stosowania zasad ochrony inwestorów i ma na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


05-07-2017
1 czerwca r. nowy członek zespołu

1 czerwca r. do naszego grona specjalistów compliance JustComply dołączył mec. Marcin Malinowski. Marcin Malinowski – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej, absolwent aplikacji radcowskiej prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w kancelariach prawnych, instytucjach publicznych oraz instytucjach finansowych. Zapraszamy do współpracy […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


07-06-2017
Eksperci compliance na kongresie FinTech

W erze ekspansji elektroniki i internetu, sektor finansowy coraz bardziej bazuje na nowoczesnych technologiach i kanałach komunikacji, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, którzy pożądają łatwo dostępnych i szybkich możliwości użycia danych. W dniach 24 i 25 maja 2017 roku w Warszawie odbył się długo wyczekiwany międzynarodowy kongres FutureTech, w którym wzięli udział najlepsi specjaliści z […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


05-06-2017
Nasi specjaliści na konferencji „REGULACJE PRAWNE TECHNOLOGII BLOCKCHAIN I WALUT CYFROWYCH”

W dniu 25 maja 2017 roku nasi specjaliści compliance aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu promowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji – konferencji naukowej pt. „REGULACJE PRAWNE TECHNOLOGII BLOCKCHAIN I WALUT CYFROWYCH”, która odbyła się w Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego. Większość z nas, gdy mowa o walucie cyfrowej od razu myśli o najpopularniejszej z nich – Bitcoin. Jest […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


22-05-2017
Nasi specjaliści zgłębią tajniki technologii Blockchain i walut cyfrowych.

W dniu 25 maja 2017 roku nasi specjaliści compliance wezmą udział w konferencji naukowej pt. „REGULACJE PRAWNE TECHNOLOGII BLOCKCHAIN I WALUT CYFROWYCH”, która odbędzie się w Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego. Wydarzenie promowane jest przez Ministerstwo Cyfryzacji, Polskie Stowarzyszenie Bitcoin i Dziennik Gazeta Prawna. Wśród prelegentów tego wydarzenia pojawi się wielu znanych ekspertów, między innymi: […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


22-05-2017
JustComplay weźmie udział w FutureTech Congress!

Już niebawem 24 i 25 maja 2017 roku odbędzie się w Warszawie unikatowe wydarzenie FutureTech Congress, w którym wezmą udział nasi profesjonaliści compliance. Jest to Wiodący Kongres Technologiczny, będący formą neutralnej platformy wymiany myśli i doświadczeń podmiotów wpływających na rozwój branż, będących dynamicznie rozwijającą się dziedziną rozwoju gospodarczego opierającego się w przeważającej mierze na nowoczesnych […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


16-02-2017
Status transpozycji dyrektywy PSD II

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Payment Services Directive II) – PSD II w całości zastąpi dotychczas stosowane przepisy dyrektywy PSD, uchwalonej w 2007 r. Zgodnie z art. 115 ust. 1 dyrektywy PSD II, Państwa Członkowskie mają czas do 13 stycznia 2018 r. na transpozycję przepisów do […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


20-12-2016
JustComply nominowana do CEE M&A Awards

JustComply to polska firma świadcząca usługi na światowym poziomie z zakresu szeroko rozumianego compliance (w tym  doradztwa prawnego) dla branży finansowej. Naszymi klientami są: instytucje finansowe, średnie i małe fundusze VC i PE, domy maklerskie. Celem CEE M&A Awards jest wyróżnienie firm, które w sposób istotny przyczyniają się do rozwoju branży M&A w Europie Środkowo-Wschodniej. […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


30-11-2016
III Filar – Nowa Energia

24 listopada 2016 r. w budynku GPW odbyła się konferencja III Filar – Nowa Energia, na której byliśmy obecni. Konferencja zorganizowana przez IZFiA cieszyła się dużym zainteresowaniem, stawiło się na niej ponad 200 słuchaczy. Spotkanie poprowadził prof. dr hab. Marcin Dyl, prezes IZFiA. Pierwsza prezentacja „Założenia polskiej reformy systemu emerytalnego z perspektywy doświadczeń innych systemów emerytalnych. […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


24-11-2016
Wyzwania Bankowości 2016

22 listopada 2016 roku nasi eksperci wzięli  udział w konferencji WYZWANIA BANKOWOŚCI 2016, bo przyjazny compliance to taki, który współdziała z biznesem. Aby zaś wspierać biznes, trzeba go rozumieć. Podczas konferencji dyskutowany był program Start in Poland. To właśnie w Polsce powstała największa w Europie Środkowo-Wschodniej platforma inwestycji kapitałowych w innowacyjne spółki na wczesnym etapie […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


23-11-2016
Sponsorujemy XXI Otwarte Mistrzostwa Warszawy Masters 2016!

Bliska jest nam filozofia triathlonu, dlatego zostaliśmy oficjalnym sponsorem XXI Otwartych Mistrzostw Warszawy Masters 2016 w pływaniu, które odbędą się 3 i 4 grudnia na basenie Wodny Park Warszawianka. Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Pływaniu Masters odbyły się z inicjatywy Warszawskiego Stowarzyszenia Pływackiego Masters w 1995 roku. Od 10 lat Stowarzyszenie Warsaw Masters Team kontynuuje […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


KATEGORIE
PRAWO
COMPLIANCE
AUDYT
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
FINTECH
AML
Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.