Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

Inauguracyjne spotkanie Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych (DLT) i Blockchain

24-01-2019

Dnia 9 stycznia 2019 r. przedstawiciele JustComply wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych (DLT) i Blockchain powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Celem Grupy ma być przygotowanie założeń polityki państwa w zakresie stosowania technologii rejestrów rozproszonych i blockchain, tak aby stymulować jej rozwój i praktyczną implementację, w szczególności poprzez:

  • stworzenie przyjaznego środowiska regulacyjnego,
  • opracowanie „najlepszych praktyk” dla przedsiębiorców z sektora,
  • doradztwo w tematach związanych z kryptowalutami oraz blockchain i DLT w zakresie technologii i bezpieczeństwa,
  • przygotowanie standardów i najlepszych praktyk w zakresie projektów blockchainowych,
  • zwiększenie świadomości potencjalnych zastosowań technologii poprzez przygotowanie programu edukacyjnego dla administracji,
  • uruchomienie akceleratora projektów blockchainowych.

Szczegółowe cele oraz formy działania grupy będą przedmiotem dalszych ustaleń.

Zgodnie z intencją Ministerstwa Cyfryzacji, spotkanie przyciągnęło szerokie spektrum interesantów, m.in. z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (autora raportu pt.: „Blockchain w Polsce. Możliwości i zastosowania”), Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji, polskich i zagranicznych banków oraz Związku Banków Polskich, przedstawicieli firm z branży, doradców i konsultantów, prawników, informatyków, przedstawicieli administracji państwowej: Ministerstwa Cyfryzacji, Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii czy Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podczas spotkania przedstawiono obecny status i trendy dla rozwoju technologii rejestrów rozproszonych w Polsce, w tym związane z uczestnictwem Polski w Europejskim Partnerstwie Blockchain, stanowiącym narzędzie współpracy między państwami członkowskimi UE przy tworzeniu europejskiej infrastruktury usług blockchain (EBSI). Partnerstwo obecnie pracuje nad projektami dotyczącymi transgranicznej certyfikacji dyplomów i kwalifikacji, identyfikatora VAT, akcyzy, elektronicznej tożsamości i rejestru plików związanych z audytem. Naszym zdaniem, dla polskiego rynku szczególnie interesująca wydaje się być idea wykorzystania technologii blockchain do celu dematerializacji papierów wartościowych, m.in. w ramach projektowanej prostej spółki akcyjnej. Z niecierpliwością oczekujemy na perspektywiczną współpracę.

Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.