Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

Sygnaliści i norma ISO 37002.

13-09-2019

Sygnaliści, prawi donosiciele, gwizdki – osoby zgłaszające naruszenia w firmie, instytucji niedługo zostaną objęci kompleksową ochroną prawną ale powstaje także norma ISO 37002 – wytyczne w sprawie zarządzania systemami zgłaszania nieprawidłowości

ISO 37002 to kolejne wytyczne wspierające firmy we wdrożeniu odpowiednich rozwiązań mających za zadania ograniczenie nieprawidłowości oraz nadużyć w spółkach, nad którymi pracuje obecnie specjalna grupa powołana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Zadaniem tej grupy jest opracowanie nowego, globalnego standardu w sprawie zgłaszania przypadków naruszeń.

Czym jest Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ?

International Organization for Standardization (ISO) jest niezależną organizacją pozarządową, do której należą 164 krajowe organizacje normalizacyjne. Główna siedziba organizacji znajduje się w Szwajcarii w Genewie.

Eksperci ISO łączą swoją wiedzę i starania, aby opracowywać Międzynarodowe Standardy wspierające innowację i przynoszące rozwiązania na pojawiające się problemy rynkowe szybko rozwijającego się świata, z jednoczesnym zapewnieniem jakości, bezpieczeństwa i wydajności produktów, usług i systemów.

ISO opublikowało już 22771 Międzynarodowych Standardów i dokumentów powiązanych, dotyczących niemal każdej branży, obszaru działalności i technologii. Międzynarodowe Standardy opracowane przez ISO mają wpływ na każdego. 

ISO 37002

Projektowana norma ISO 37002 – „Zarządzanie systemami zgłaszania nieprawidłowości – wytyczne” („Whistleblowing management systems – Guidelines”) ma zawierać wytyczne w zakresie skutecznego wdrażania, zarządzania i oceny, utrzymania oraz doskonalenia odpowiedzialnego systemu zarządzania nieprawidłowościami w przedsiębiorstwie. Jej celem ma być wskazanie w jaki sposób prawidłowo wdrażać, zarządzać, oceniać, utrzymywać i rozwijać efektywny system zgłaszania informacji o naruszeniach. Obecnie trwające prace nad wskazaną normą mają zostać zakończone do końca 2021 roku.

Na rynku funkcjonują już m.in. normy: ISO 37001 – zarządzanie systemami antykorupcyjnymi, oraz ISO 19600 – zarządzanie systemami zgodności. Norma ISO 37002 będzie więc kolejną, wspierającą organizacje we wdrażaniu rozwiązań mających na celu ograniczenie nieprawidłowości oraz nadużyć w swojej działalności.

Sposób wprowadzenia ISO 37002 będzie zależał od wielkości, charakteru i specyfiki działalności konkretnego podmiotu – znajdzie więc ona zastosowanie organizacjach różnego typu bez względu na ich wielkość i branżę. 

Dodatkowo, norma ISO 37002 nie będzie certyfikowana, a więc będzie stanowić jedynie wskazówki oraz zalecenia dobrych praktyk dotyczących zarządzania informacjami o nieprawidłowościach – nie będą to sprecyzowane wymagania.

W efekcie firma/instytucja powinna wdrożyć mechanizm zarządzania spójnym systemem zgłaszania informacji o naruszeniach, opierający się  na zaufaniu do pracodawcy, bezstronności w rozpatrywaniu zgłoszeń oraz ochronie sygnalistów.

Zgodnie z ISO 37002 wzorcowy system zgłaszania informacji o naruszeniach powinien uwzględniać:

  • identyfikację i zgłaszanie sytuacji dotyczących nieprawidłowości;
  • ocenę otrzymanych zgłoszeń;
  • sposoby rozwiązywania problemów dotyczących nieprawidłowości;
  • sposoby zakańczania spraw zgłoszonych przypadków naruszeń;
  • sposoby ochrony osób zgłaszających przypadki naruszeń oraz innych osób, 
    które mogłyby być narażone na działania „odwetowe”.

Dyrektywa UE

W dniu 16 kwietnia 2019 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii, która m.in. wprowadziła trzy procedury zgłaszania nieprawidłowości:

  • procedurę wewnątrz przedsiębiorstwa;
  • procedurę zewnętrzną polegającą na zgłaszaniu nieprawidłowości bezpośrednio do organów państwa;
  • procedurę publiczną polegającą na ujawnieniu informacji o naruszeniach publicznie.

Państwa członkowskie mają obowiązek zaimplementować przepisy zawarte w Dyrektywie do krajowych porządków prawnych.

Obecnie na rynku międzynarodowym dużą uwagę poświęca się systemowi zgłaszania naruszeń w organizacjach. Niewątpliwie dobrze zaprojektowany i wdrożony system w tym zakresie przyczyni się do wzrostu zaufania klientów i kontrahentów organizacji, wpłynie na etykę pracy i pozwali na uzyskanie rzetelnych informacji przez osoby zarządzające.

O sygnalistach Justyna Postępska mówiła m.in. w audycji radiowej Trójki. Do odsłuchania tutaj.

Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji w zakresie sposobu wdrożenia ochrony sygnalistów zachęcamy do złożenia zapytania: biuro@justcomply.pl

COMPLIANCE
compliancewfirmie
cotojestcompliance
iso37002
jakwdrozyccompliance
korupcja
sygnalista
Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.