Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

Rozporządzenie MF w sprawie TFI

19-07-2019

Opublikowanie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

15 lipca 2019 roku, po kilku miesiącach prac opublikowano w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. 

Rozporządzenie przewiduje m.in.:

  • Zmiany w organizacji systemu nadzoru zgodności z prawem: zakaz pełnienia jednocześnie funkcji członka zarządu i funkcji Inspektora Nadzoru bądź wykonywania przez niego zadań z zakresu nadzoru zgodności, rozszerzono kompetencje komórki nadzoru zgodności.
  • Zmiany w organizacji systemu audytu wewnętrznego: utworzenie odrębnej i niezależnej komórki audytu jest obowiązkowe dla wszystkich TFI, zakaz pełnienia jednocześnie funkcji członka zarządu i funkcji audytora wewnętrznego bądź wykonywania przez niego zadań z zakresu audytu wewnętrznego, zobowiązanie TFI do dbania o zapewnienie aby osoby te utrzymywały wiedzę i kompetencję na odpowiednim poziomie poprzez zapewnienie udziału w regularnym doskonaleniu zawodowym i szkoleniach oraz poprzez przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz w roku przeglądu ich wiedzy i kompetencji.
  • Zmiany w organizacji systemu zarządzania ryzykiem: zakaz pełnienia jednocześnie funkcji członka zarządu i funkcji zarządzania ryzykiem bądź wykonywania przez niego zadań z tego zakresu.
  • Zobowiązanie TFI do dbania o zapewnienie aby osoby te utrzymywały wiedzę i kompetencję na odpowiednim poziomie poprzez zapewnienie udziału w regularnym doskonaleniu zawodowym i szkoleniach oraz poprzez przeprowadzanie, nie rzadziej niż raz w roku przeglądu ich wiedzy i kompetencji. 
  • Weryfikację planów ciągłości działania podmiotów, o których mowa w art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
  • Wdrożenie procedur zapewniających zgodność zbywanych jednostek uczestnictwa z potrzebami, cechami i celami określonej grupy docelowej oraz przeprowadzenia analiz scenariuszowych dla jednostek uczestnictwa.

Rozporządzenie weszło w życie 16 lipca 2019 r. TFI mają 6 miesięcy na dostosowanie prowadzonej działalności do obowiązków ustanowionych Rozporządzeniem. Wyjątkiem jest 12 miesięczny termin na wdrożenie obowiązów dotyczących przeprowadzania testu adekwatności przed przyjęciem zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa, określania grupy docelowej oraz przeprowadzania analizy scenariuszowej jednostek uczestnictwa.

Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.