Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

GRATULUJEMY ! PIOTR BIERNACKI (SEG) CZŁONKIEM SMSG PRZY ESMA

11-01-2019

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) został powołany w skład Securities and Markets Stakeholders Group (SMSG). Swoją dwuipółletnią kadencję rozpoczął 1 stycznia 2019 roku.

Warto podkreślić, że w skład SMSG wchodzi 30 członków reprezentujących różnych interesariuszy rynku kapitałowego, natomiast Piotr Biernacki jest jedynym reprezentantem z Polski uczestniczącym w pracach Rady, jednym z dwóch z regionu Europy Centralnej oraz jednym z dwóch przedstawicieli emitentów.

Gratulujemy Piotrowi Biernackiemu tak znaczącego wyróżnienia, jakim jest powołanie
w skład SMSG i życzymy sukcesów w reprezentowaniu Polski na arenie międzynarodowego rynku kapitałowego !

Czym zajmuje się SEG ?

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) istnieje od 1993 roku, jest prestiżową organizacją samorządową emitentów, dbającą o rozwój polskiego rynku kapitałowego (głównie za pomocą działań regulacyjnych i edukacyjnych), a także reprezentującą interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Przynależność do SEG jest dobrowolna. W 2016 r. SEG skupiało około  300 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 80% kapitalizacji emitentów krajowych. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia są prezesi, członkowie zarządów spółek giełdowych, zaś same spółki, jako osoby prawne, mają status Członków Wspierających.

SEG, jako organizacja ekspercka, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku oraz relacji inwestorskich.

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu SEG, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w komunikacji na rynku kapitałowym. Specjalizuje się m.in. w tworzeniu strategii komunikacji spółek giełdowych i zarządzaniu nimi – zarządzał komunikacją oraz doradzał kilkudziesięciu spółkom notowanym na GPW, Euronext i OMX.

Piotr Biernacki ma bogate doświadczenie zawodowe, jako:

  • Prezes Zarządu firmy doradczej NOBILI PARTNERS,
  • juror w konkursie Złota Strona Emitenta organizowanym przez SEG,
  • wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, wcześniej był również członkiem Zarządu PSPR,
  • członek Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich,
  • wykładowca i trener – przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla zarządów i kadry menedżerskiej w zakresie relacji inwestorskich, komunikowania wyników finansowych, wystąpień publicznych oraz kontaktów z mediami.

ESMA i SMSG

ESMA – European Securities and Markets Authority (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) jest organem Unii Europejskiej o profilu ekonomicznym, mającym siedzibę w Paryżu. Członkami ESMA są reprezentanci wszystkich właściwych krajowych organów nadzoru, każdy z prawem głosu – Polskę w Radzie Organów Nadzoru ESMA reprezentuje Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Głównym celem ESMA jest zapewnienie właściwego wdrażania przepisów dotyczących sektora kapitałowego, w sposób umożliwiający zachowanie stabilności finansowej i zapewnienie zaufania do systemu finansowego jako całości oraz odpowiedniej ochrony konsumentów usług finansowych.

SMSG jest grupą konsultacyjną funkcjonującą przy ESMA, utworzoną na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady na 1095/2010.

W skład SMSG wchodzi 30 członków reprezentujących różnych interesariuszy rynku kapitałowego: inwestorów, użytkowników produktów finansowych, instytucje rynku kapitałowego i świat nauki. Piotr Biernacki jest jedynym reprezentantem z Polski uczestniczącym w pracach rady, jednym z dwóch z regionu Europy Centralnej oraz jednym z dwóch przedstawicieli emitentów.

Do zadań SMSG należy m.in. przekazywanie ESMA opinii i porad odnośnie realizowanych polityk nadzorczych dotyczących rynków kapitałowych Unii Europejskiej. ESMA konsultuje z SMSG projekty standardów technicznych, wytycznych i rekomendacji przed ich wydaniem. SMSG informuje także ESMA o przypadkach niespójnej implementacji przepisów unijnych w krajach członkowskich oraz o niespójnych praktykach nadzorczych stosowanych w poszczególnych krajach.

Gratulujemy Piotrowi Biernackiemu tak znaczącego wyróżnienia, jakim jest powołanie w skład SMSG i życzymy sukcesów w reprezentowaniu Polski na arenie międzynarodowego rynku kapitałowego !

 

Źródła:
Komunikat prasowy SEG z 07.12.2018 r.
http://seg.org.pl/pl
https://www.esma.europa.eu/

Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.