Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

Weksle inwestycyjne

15-06-2020

Weksle inwestycyjne – czyli co?

Coraz więcej klientów zgłasza się do nas z zapytaniem o możliwość lokowania oszczędności w tzw. weksle inwestycyjne. Proszą o opinię w sprawie otrzymanych dokumentów dotyczących danej emisji oraz o ocenę ewentualnych zabezpieczeń. Zdecydowana większość jednak nie zdaje sobie sprawy z ryzyka jakie taka inwestycja za sobą niesie  – co oznacza, że wystawcy weksli oraz osoby pośredniczące w ich rozpowszechnianiu mogą nie udzielać inwestorom rzetelnych informacji w tej kwestii.

Inwestycja w weksle, tak jak inwestycja w obligacje, akcje czy inne papiery wartościowe oferowane na rynku finansowym jest obarczona ryzykiem.

Ryzyko w przypadku weksli jest natomiast o tyle większe, iż instrument ten nie podlega ani ustawie o ofercie publicznej, ani ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Oznacza to, że inwestujący w weksle nie mogą korzystać z praw zagwarantowanych w ww. aktach prawnych, ponieważ te zostały zarezerwowane m.in. dla obligatariuszy czy posiadaczy certyfikatów inwestycyjnych.

Jakie w praktyce ma to znaczenie dla inwestorów?

 • Po pierwsze wystawca weksla nie musi przedstawiać warunków emisji weksli, a jeżeli już taki dokument zostanie przygotowany to jego minimalna zawartość nie jest regulowana przepisami prawa.
 • Na wystawcach weksli nie ciąży widmo sankcji za przekazywanie nierzetelnych informacji, tym samym nieuczciwi przedsiębiorcy mogą kusić potencjalnych inwestorów chwytliwymi sloganami i ogólnikowymi danymi.
 • Oferowanie i dystrybucja instrumentów finansowych takich jak obligacje, akcje, czy certyfikaty inwestycyjne musi odbywać się za pośrednictwem profesjonalnych podmiotów, które posiadają specjalne zezwolenia i są nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, w związku z powyższym, od takich podmiotów, możemy oczekiwać fachowej obsługi, tj. przekazywania rzetelnych informacji na temat oferowanych produktów, a także wstępnego zbadania sytuacji prawnej i finansowej emitenta. W przypadku weksli takich ograniczeń nie ma, a co za tym idzie marketing tych instrumentów może przybrać dowolną formę a ich sprzedażą może zająć się każdy, np. w zamian za prowizję od ilości sprzedanych weksli, o wysokości której kupujący nie zostanie poinformowany.
 • Obecnie wszystkie emisje obligacji i certyfikatów inwestycyjnych muszą zostać zarejestrowane w KDPW a emitent ma obowiązek zawarcia umowy z tzw. agentem emisji, którego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad samym procesem emisji oraz weryfikacja czy działania emitenta są zgodne z przepisami prawa, dla inwestorów jest to dodatkowe zabezpieczenie i dodatkowa para oczu, która przeanalizuje dokumenty ofertowe wystawione przez emitenta. Natomiast, w przypadku wystawcy weksli inwestorzy sami muszą ocenić sytuację prawną i faktyczną spółki.
 • Działalność wystawcy weksla nie podlega nadzorowi np. przez Rzecznika Finansowego czy Komisję Nadzoru Finansowego, co oznacza, że w przypadku ewentualnego defaultu, inwestorzy nie będą mogli liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony ww. organów.

Mimo powyższych zabezpieczeń, ostatnie głośne defaulty zarówno emitentów obligacji jak i funduszy inwestycyjnych pokazują, że żaden przepis prawny może nie być w stanie ochronić inwestorów przed utratą swoich oszczędności.

Dlatego, też bardzo ważne jest aby przy inwestowaniu stosować zasadę ograniczonego zaufania a przed podjęciem decyzji o przekazaniu oszczędności swojego życia jak najwięcej informacji pozyskać samodzielnie tj.

 • poprosić wystawcę weksla o warunki emisji i szczegółowo je przeanalizować tj. pod kątem zawartych informacji odnośnie terminu wykupu weksla, kwoty wykupu oraz częstotliwości i kwoty wypłaty odsetek;
 • sprawdzić czy wierzytelności z tytułu weksla zostały zabezpieczone oraz  w jaki sposób, czy udzielone zabezpieczenie daje nam gwarancje odzyskania zainwestowanych środków pieniężnych – wiele zabezpieczeń niestety nie spełnia swojej roli o czym inwestorzy dowiadują się niestety kiedy jest już za późno;
 • zbadać sytuację finansową wystawcy weksli, jest to o tyle proste, iż wszystkie sprawozdania finansowe są teraz publicznie dostępne, tak jak informacje czy wystawca nie zwlekał z ich składaniem w poprzednich latach;
 • poszukać informacji o danym przedsiębiorcy w internecie, bardzo często inwestorzy wymieniają się złymi doświadczeniami na forach internetowych, co powinno wzbudzić naszą czujność;
 • w intrenecie są też platformy, gdzie za niewielką opłatą, sprawdzimy czy członek zarządu danej spółki jest a może był powiązany z innymi podmiotami. Warto wtedy sprawdzić, czy te spółki wystawiały weksle, a może emitowały obligacje, a jeżeli tak to z jakim skutkiem;
 • zwrócić się do podmiotu profesjonalnego tj. kancelarii prawnej lub biura rachunkowego (specjalizujących się w obsłudze i prawie rynku finansowego) celem przeanalizowania otrzymanych informacji pod kątem prawnym i finansowym.

Podsumowując należy wskazać, że przedsiębiorcy zawsze będą poszukiwać różnych sposobów na pozyskanie kapitału, a inwestorzy będą poszukiwać różnych możliwości zainwestowania nadwyżek finansowych, w tani i szybki do zrealizowania sposób, a jednocześnie z możliwością otrzymania wysokiej stopy zwrotu. Weksle inwestycyjne, im to w tym momencie umożliwiają. Problemem bowiem nie jest sam instrument, a nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy mogą chcieć wykorzystać obecną sytuacje na rynku finansowym tj. zdecydowanie mniejszą ilość emisji obligacji korporacyjnych, a być może także przestój innych inwestycji związany z obecną sytuacją epidemiologiczną.

Autor: adw. Julia Iwaszko

Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.