Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję
Autor Ida Jóźwiak
Dodano 13-11-2018

Zmiany w prawie: obligatoryjna dematerializacja obligacji, zmiany w składzie KNF, przedłużenie wsparcia dla frankowiczów

Na posiedzeniu w piątek 9 listopada Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym. Celem ustawy jest ”wzmocnienie koordynacji polityki państwa wobec rynku finansowego oraz wcześniejszą identyfikację zagrożeń związanych z jego funkcjonowaniem”. Planowane jest wprowadzenie zmian w 19 ustawach, a najważniejsze z nich to:

  • Obligatoryjna dematerializacja obligacji korporacyjnych, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez FIZ oraz listów zastawnych, niezależnie od tego, czy były przedmiotem oferty publicznej oraz czy są przeznaczone do obrotu w jakimkolwiek systemie obrotu. W związku z przymusową dematerializacją, nie będzie możliwe dokonywanie samodzielnych niepublicznych emisji obligacji przez emitentów. Będą oni mieli obowiązek skorzystać z pośrednictwa agenta emisji – firmy inwestycyjnej uprawnionej do prowadzenia rachunków papierów wartościowych lub banku powierniczego, który będzie czuwał nad tym, by emisja była przeprowadzona zgodnie z prawem;
  • Zmiany w statusie prawnym UKNF, sposobie finansowania i składzie Komisji: UKNF stanie się państwową osobą prawną i będzie finansowane bezpośrednio z opłat wnoszonych przez nadzorowane podmioty rynku finansowego, a nie – jak dotąd – ze składek, lecz przekazywanych za pośrednictwem budżetu państwa. Skład KNF zostanie rozszerzony o przedstawiciela premiera, ministra-koordynatora służb specjalnych, a także prezesów UOKiK i BFG, którzy będą brali udział w posiedzeniach KNF, jednakże bez prawa głosu;
  • Wydłużenie możliwości przeprowadzania kontroli KNF z 6 miesięcy do roku oraz wydłużenie możliwości blokowania rachunku z 48 do 72 godzin;
  • Ustanowienie ram prawnych przekazywania informacji między KNF, jej członkami oraz innymi organami, tj. ABW, CBA, KAS, Policją i UOKiK;
  • Powołanie Funduszu Edukacji Finansowej, finansowanego z kar administracyjnych nałożonych przez KNF i Rzecznika Finansowego, którego celem będzie zwiększanie świadomości finansowej Polaków, w tym szerzenie wiedzy o oferowanych produktach inwestycyjnych;
  • Przedłużenie czasu funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zapewniającego wsparcie bezrobotnym kredytobiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (powołanym w celu wparcia frankowiczów), jako że na mocy obecnych przepisów zostałby zlikwidowany z końcem 2018 r.;
  • Zwiększenie kompetencji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w procesie restrukturyzacji banków.

Ustawa czeka obecnie na podpis Prezydenta.

Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.