Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy czeka na podpis prezydenta

16-03-2018

 

Prace nad nową ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu dobiegają końcowi – dn. 12 marca 2018 r. ustawa została skierowana do podpisu przez Prezydenta. Ma ona wejść w życie trzy miesiące po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw (z wyjątkiem przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które wejdą w życie 18 miesięcy po ogłoszeniu ustawy). Informacje o postępie prac legislacyjnych oraz tekst ustawy (obecnie w wersji przyjętej przez Senat) są dostępne na stronie: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2233

Instytucje obowiązane powinny  dostosować swoje wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu do wymogów nowej Ustawy. Z punktu widzenia domu maklerskiego/TFI/instytucji płatniczej, jedną z najistotniejszych zmian w ustawie jest podejście silnie oparte na analizie ryzyka, które polega na tym, że dla każdego z  klientów tych instytucji konieczne będzie sporządzenie oceny poziomu ryzyka według wytycznych wskazanych w ustawie i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowy w sposób adekwatny do ryzyka określonego w tej ocenie. Niewykluczone, że obecnie istniejące analizy będą musiały zostać zaktualizowane.

Polecamy również  szczególnej uwadze przepisy dotyczące beneficjentów rzeczywistych (istotnej zmianie uległa definicja beneficjenta) oraz stosowania środków bezpieczeństwa finansowego – zarówno podstawowych, jak i wzmożonych (zmianom nie uległa sama lista środków, lecz sposoby i okoliczności ich stosowania). Na warunkach określonych w ustawie, dozwolony jest outsourcing części czynności z zakresu stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, jednak odpowiedzialność za realizację tego obowiązku pozostaje po stronie instytucji obowiązanej.

Należy także zwrócić uwagę na krótki, trzymiesięczny termin wejścia w życie nowych przepisów.

Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.