Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

KOMPLEKSOWE WDROŻENIE COMPLIANCE

Wdrożenie jest oparte o narzędzia IT ułatwiające pracę i obniżające koszty funkcjonowania systemu zapobiegania nadużyciom


Etap I
Analiza Klienta
i otoczenia
 • Przegląd i analiza funkcjonujących u Klienta procesów w celu identyfikacji kluczowych procesów, obszarów ryzyka oraz elementów związanych z zapobieganiem nadużyciom
 • Weryfikacja skuteczności dotychczasowych metod mitygujących ryzyko compliance oraz zapobiegających nadużyciom
 • Określenie wagi ryzyka dla poszczególnych procesów oraz istotności i prawdopodobieństwa każdego ze zidentyfikowanych rodzajów ryzyka

Etap II
CMS
 • Zaprojektowanie modelu compliance (CMS) obejmującego: identyfikację ocenę, kontrolę, monitorowanie i zarządzanie ryzykiem
 • Zaprojektowanie systemu anonimowego informowania o nadużyciach (whisteblowing/ sygnaliści)

Etap III
Procedury
 • Stworzenie instrumentów zabezpieczających Klienta przed skutkami przestępstw
 • Weryfikacja obowiązujących procedur wewnętrznych
 • Przygotowanie procedur compliance i zapobiegania nadużyciom

Etap IV
Szkolenia
 • Przekazanie powtarzalnego systemu szkoleń umożliwiających utrzymanie stałego poziomu wiedzy Pracowników Klienta
Korzyści
 • zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności karnej Klienta wynikającej z projektowanych przepisów
 • zabezpieczenie przed sankcjami
 • zabezpieczenie przed korupcją i innymi nadużyciami
 • kompleksowe dostosowanie do wymogów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • oszczędność finansowa
 • zabezpieczenie tajemnic firmy
 • budowa świadomości postaw etycznych wśród pracowników Klienta
 • doskonalenie organizacji i procesów biznesowych Klienta przy jednoczesnej minimalizacja kosztów
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku
 • pozytywny wizerunek Klienta z perspektywy kontrahentów
Sankcje
Korzyści vs. Sankcje
 • kara pieniężna od 30 tys. do 60 mln zł
 • rozwiązanie firmy
 • zakaz promocji lub reklamy
 • zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju
 • zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych
 • podanie wyroku do publicznej wiadomości
 • stałe albo czasowe zamknięcie oddziału firmy zagranicznej
 • zakaz korzystania z pomocy organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem
 • przepadek mienia lub korzyści majątkowych albo ich równowartości
 • obowiązek zwrotu na rzecz Skarbu Państwa równowartości wsparcia finansowego środkami publicznymi, otrzymanego od chwili popełnienia czynu zabronionego do chwili wydania orzeczenia w sprawie odpowiedzialności firmy
 • obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • nawiązka


AKTUALNOŚCI   COMPLIANCE
01-06-2021
Jak wdrożyć compliance według ISO 37301

Wdrażanie compliance zgodnie z ISO 37301 Kolejna odsłona ISO Compliance, w której przybliżamy wszystkim zainteresowanym normę ISO 37301. W dzisiejszej, trzeciej części cyklu, skupimy się na krótkim omówieniu aspektów dotyczących wdrażania compliance. Przypomnijmy, że norma ISO 37301 jest zgodna z wymaganiami ISO dotyczącymi zharmonizowanej struktury norm dotyczących systemów zarządzania i składa się z 10 rozdziałów […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


26-05-2021
Rozporządzenie IFD – nowe wymogi kapitałowe dla firm inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem – nowe wymogi dla rynku kapitałowego. Już 26 czerwca 2021r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010. Rozporządzenie IFR dotyczy firm inwestycyjnych, a na polskim rynku będzie miało zastosowanie do domów maklerskich, […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


25-05-2021
ISO 37301 – ISO Compliance: zakres normy. Jak podejść do wdrożenia ISO Compliance ?

JustComply o ISO 37301  ISO Compliance: W jaki sposób podejść do wdrożenia ISO Compliance? Niniejszy artykuł jest kontynuacją cyklu, w którym przedstawiamy podstawowe informacje o opublikowanej w kwietniu normie ISO 37301. Z pierwszego artykułu, do przeczytania którego gorąco zachęcamy, dowiedzieli się Państwo o zaletach wdrożenia i możliwości certyfikacji ISO 37301 w każdego typu organizacji. Dzisiaj […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.