Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

 

Definicja compliance

Compliance, czyli zapewnienie zgodności, to zapewnienie przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych, odpowiednio poprzez funkcję kontroli oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności.
Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności realizowany jest poprzez identyfikację, ocenę, kontrolę              i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Klienta z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi     i standardami rynkowymi oraz raportowanie w tym zakresie.

Wdrażanie compliance

Założenia systemu compliance konstruujemy w oparciu o analizę działalności biznesowych, celów operacyjnych oraz dokumentacji wewnętrznej Klienta. Wyniki takiej analizy pozwalają na przygotowanie kompleksowej macierzy compliance i wdrożenie w firmie optymalnego systemu compliance dostosowanego do specyfiki branży oraz skali działalności (optymalizacja kosztowa).
Posiadamy własną metodologię przeprowadzania wdrożeń systemów compliance, na którą składają się następujące etapy:
Etap I – Analiza stanu faktycznego Klienta,
Etap II – Opracowanie mapy ryzyka,
Etap III – Opracowanie regulacji wewnętrznych compliance,
Etap IV – Audyt skuteczności systemu compliance.

Doradztwo compliance

Zapewniamy profesjonalną pomoc firmom w zmieniającym się otoczeniu prawnym.
Wspieramy zarządy, rady nadzorcze i komitety w podejmowaniu wymaganych czynności związanych z zapewnieniem zgodności, m.in. w opracowaniu sprawozdań i raportów.
Pomagamy w zakresie wdrożenia zasad ładu korporacyjnego oraz dobrych praktyk spółek notowanych.
Wspieramy Klientów w kontaktach z regulatorami w zakresie:

  • przygotowania dokumentacji w ramach postępowań dotyczących wydania zezwolenia na prowadzenie działalności,
  • przygotowania Klienta do kontroli prowadzonych przez organy nadzorcze,
  • bieżącej pomocy w kontaktach z regulatorami.

Wspieramy Klientów w rekrutacji pracowników compliance oraz przygotowujemy pracowników Klienta do pełnienia funkcji compliance (compliance officer, inspektor nadzoru, audytor, risk manager, specjalista ds. zarządzania ryzykiem).
Doradzamy w sytuacjach kryzysowych, dotyczących działania zgodnie z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w organizacji Klienta.
Oferujemy wsparcie w zakresie wdrażania „soft law” w zakresie wytycznych, rekomendacji i zaleceń wydanych przez organy nadzoru – KNF, UOKiK, UODO, ESMA.


 

AKTUALNOŚCI   COMPLIANCE
01-06-2021
Jak wdrożyć compliance według ISO 37301

Wdrażanie compliance zgodnie z ISO 37301 Kolejna odsłona ISO Compliance, w której przybliżamy wszystkim zainteresowanym normę ISO 37301. W dzisiejszej, trzeciej części cyklu, skupimy się na krótkim omówieniu aspektów dotyczących wdrażania compliance. Przypomnijmy, że norma ISO 37301 jest zgodna z wymaganiami ISO dotyczącymi zharmonizowanej struktury norm dotyczących systemów zarządzania i składa się z 10 rozdziałów […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


26-05-2021
Rozporządzenie IFD – nowe wymogi kapitałowe dla firm inwestycyjnych

Zarządzanie ryzykiem – nowe wymogi dla rynku kapitałowego. Już 26 czerwca 2021r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010. Rozporządzenie IFR dotyczy firm inwestycyjnych, a na polskim rynku będzie miało zastosowanie do domów maklerskich, […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


25-05-2021
ISO 37301 – ISO Compliance: zakres normy. Jak podejść do wdrożenia ISO Compliance ?

JustComply o ISO 37301  ISO Compliance: W jaki sposób podejść do wdrożenia ISO Compliance? Niniejszy artykuł jest kontynuacją cyklu, w którym przedstawiamy podstawowe informacje o opublikowanej w kwietniu normie ISO 37301. Z pierwszego artykułu, do przeczytania którego gorąco zachęcamy, dowiedzieli się Państwo o zaletach wdrożenia i możliwości certyfikacji ISO 37301 w każdego typu organizacji. Dzisiaj […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.