Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

KOMPLEKSOWE WDROŻENIE COMPLIANCE

Wdrożenie jest oparte o narzędzia IT ułatwiające pracę i obniżające koszty funkcjonowania systemu zapobiegania nadużyciom


Etap I
Analiza Klienta
i otoczenia
 • Przegląd i analiza funkcjonujących u Klienta procesów w celu identyfikacji kluczowych procesów, obszarów ryzyka oraz elementów związanych z zapobieganiem nadużyciom
 • Weryfikacja skuteczności dotychczasowych metod mitygujących ryzyko compliance oraz zapobiegających nadużyciom
 • Określenie wagi ryzyka dla poszczególnych procesów oraz istotności i prawdopodobieństwa każdego ze zidentyfikowanych rodzajów ryzyka

Etap II
CMS
 • Zaprojektowanie modelu compliance (CMS) obejmującego: identyfikację ocenę, kontrolę, monitorowanie i zarządzanie ryzykiem
 • Zaprojektowanie systemu anonimowego informowania o nadużyciach (whisteblowing/ sygnaliści)

Etap III
Procedury
 • Stworzenie instrumentów zabezpieczających Klienta przed skutkami przestępstw
 • Weryfikacja obowiązujących procedur wewnętrznych
 • Przygotowanie procedur compliance i zapobiegania nadużyciom

Etap IV
Szkolenia
 • Przekazanie powtarzalnego systemu szkoleń umożliwiających utrzymanie stałego poziomu wiedzy Pracowników Klienta
Korzyści
 • zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności karnej Klienta wynikającej z projektowanych przepisów
 • zabezpieczenie przed sankcjami
 • zabezpieczenie przed korupcją i innymi nadużyciami
 • kompleksowe dostosowanie do wymogów ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • oszczędność finansowa
 • zabezpieczenie tajemnic firmy
 • budowa świadomości postaw etycznych wśród pracowników Klienta
 • doskonalenie organizacji i procesów biznesowych Klienta przy jednoczesnej minimalizacja kosztów
 • zwiększenie konkurencyjności na rynku
 • pozytywny wizerunek Klienta z perspektywy kontrahentów
Sankcje
Korzyści vs. Sankcje
 • kara pieniężna od 30 tys. do 60 mln zł
 • rozwiązanie firmy
 • zakaz promocji lub reklamy
 • zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne
 • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju
 • zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych
 • podanie wyroku do publicznej wiadomości
 • stałe albo czasowe zamknięcie oddziału firmy zagranicznej
 • zakaz korzystania z pomocy organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem
 • przepadek mienia lub korzyści majątkowych albo ich równowartości
 • obowiązek zwrotu na rzecz Skarbu Państwa równowartości wsparcia finansowego środkami publicznymi, otrzymanego od chwili popełnienia czynu zabronionego do chwili wydania orzeczenia w sprawie odpowiedzialności firmy
 • obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
 • nawiązka


AKTUALNOŚCI   COMPLIANCE
15-06-2020
Weksle inwestycyjne

Weksle inwestycyjne – czyli co? Coraz więcej klientów zgłasza się do nas z zapytaniem o możliwość lokowania oszczędności w tzw. weksle inwestycyjne. Proszą o opinię w sprawie otrzymanych dokumentów dotyczących danej emisji oraz o ocenę ewentualnych zabezpieczeń. Zdecydowana większość jednak nie zdaje sobie sprawy z ryzyka jakie taka inwestycja za sobą niesie  – co oznacza, […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


27-10-2019
Ile odcieni ma korupcja? Kim są sygnaliści? Dlaczego compliance jest potrzebne.

Jak poważnym problemem polskiej gospodarki jest korupcja i jakie normy oraz przepisy obowiązują w tej sferze polskich przedsiębiorców? Między innymi na ten temat wypowiadała się Justyna Postępska z JustComply w audycji „Raport gospodarczy” w TOK FM. Wyjaśniała także jakiej ochronie podlegają sygnaliści, dlaczego tak ważne jest compliance w firmie i jaki ma to związek np. […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


25-10-2019
Odpowiedzialność spółek matek za córki czyli projekt ustawy o szczególnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dominującego

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy proponowane rozwiązania opierają się na założeniu o konieczności utworzenia instrumentów prawnych umożliwiających ochronę spółki zależnej (spółki córki), jej wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych oraz wierzycieli przed nieekwiwalentnym obciążaniem ryzykiem spółki zależnej (spółki córki) przez podmiot dominujący (spółkę matkę), bez wymiernych korzyści. Posiadanie statusu podmiotu dominującego nie legitymizuje działania na szkodę spółki zależnej […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.