HELPDESK

Pierwsza i unikatowa na polskim rynku usługa wsparcia dla:
– firm inwestycyjnych pełniących funkcję oferującego obligacje korporacyjne w przypadku braku wykupu obligacji przez emitenta lub opóźnień wypłat odsetek,
– funduszy inwestycyjnych w przypadku zawieszenia wykupu lub opóźnień w wykupie jednostek lub certyfikatów inwestycyjnych,
– administratorów zabezpieczeń w zakresie kontaktu z osobami, na rzecz których administratorzy zobowiązani są podejmować czynności.

Usługa polega na udostępnieniu dedykowanej linii telefonicznej oraz adresu e-mail umożliwiającego inwestorom uzyskiwanie bieżących informacji w zakresie
– emitenta/emisji, której dotyczy opóźnienie zapłaty odsetek lub brak wykupu obligacji „default”,
– funduszu, którego dotyczy zawieszenie/opóźnienie lub inne zdarzenie wymagające przekazywania bieżących informacji inwestorom.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close