Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

COMPLIANCE

 

Definicja compliance

Compliance, czyli zapewnienie zgodności, to zapewnienie przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych, odpowiednio poprzez funkcję kontroli oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności.
Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności realizowany jest poprzez identyfikację, ocenę, kontrolę              i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Klienta z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi     i standardami rynkowymi oraz raportowanie w tym zakresie.

Wdrażanie compliance

Założenia systemu compliance konstruujemy w oparciu o analizę działalności biznesowych, celów operacyjnych oraz dokumentacji wewnętrznej Klienta. Wyniki takiej analizy pozwalają na przygotowanie kompleksowej macierzy compliance i wdrożenie w firmie optymalnego systemu compliance dostosowanego do specyfiki branży oraz skali działalności (optymalizacja kosztowa).
Posiadamy własną metodologię przeprowadzania wdrożeń systemów compliance, na którą składają się następujące etapy:
Etap I – Analiza stanu faktycznego Klienta,
Etap II – Opracowanie mapy ryzyka,
Etap III – Opracowanie regulacji wewnętrznych compliance,
Etap IV – Audyt skuteczności systemu compliance.

Doradztwo compliance

Zapewniamy profesjonalną pomoc firmom w zmieniającym się otoczeniu prawnym.
Wspieramy zarządy, rady nadzorcze i komitety w podejmowaniu wymaganych czynności związanych z zapewnieniem zgodności, m.in. w opracowaniu sprawozdań i raportów.
Pomagamy w zakresie wdrożenia zasad ładu korporacyjnego oraz dobrych praktyk spółek notowanych.
Wspieramy Klientów w kontaktach z regulatorami w zakresie:

  • przygotowania dokumentacji w ramach postępowań dotyczących wydania zezwolenia na prowadzenie działalności,
  • przygotowania Klienta do kontroli prowadzonych przez organy nadzorcze,
  • bieżącej pomocy w kontaktach z regulatorami.

Wspieramy Klientów w rekrutacji pracowników compliance oraz przygotowujemy pracowników Klienta do pełnienia funkcji compliance (compliance officer, inspektor nadzoru, audytor, risk manager, specjalista ds. zarządzania ryzykiem).
Doradzamy w sytuacjach kryzysowych, dotyczących działania zgodnie z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w organizacji Klienta.
Oferujemy wsparcie w zakresie wdrażania „soft law” w zakresie wytycznych, rekomendacji i zaleceń wydanych przez organy nadzoru – KNF, UOKiK, UODO, ESMA.


 

AKTUALNOŚCI   COMPLIANCE
24-01-2019
Inauguracyjne spotkanie Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych (DLT) i Blockchain

Dnia 9 stycznia 2019 r. przedstawiciele JustComply wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych (DLT) i Blockchain powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Celem Grupy ma być przygotowanie założeń polityki państwa w zakresie stosowania technologii rejestrów rozproszonych i blockchain, tak aby stymulować jej rozwój i praktyczną implementację, w szczególności poprzez: stworzenie przyjaznego środowiska regulacyjnego, […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


11-01-2019
GRATULUJEMY ! PIOTR BIERNACKI (SEG) CZŁONKIEM SMSG PRZY ESMA

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) został powołany w skład Securities and Markets Stakeholders Group (SMSG). Swoją dwuipółletnią kadencję rozpoczął 1 stycznia 2019 roku. Warto podkreślić, że w skład SMSG wchodzi 30 członków reprezentujących różnych interesariuszy rynku kapitałowego, natomiast Piotr Biernacki jest jedynym reprezentantem z Polski uczestniczącym w pracach Rady, jednym z dwóch […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


19-11-2018
Obligacje korporacyjne – inwestuj z głową!

W listopadowym wydaniu magazynu „Home & Market” ukazał się artykuł adw. Julii Iwaszko pt. „Obligacje korporacyjne – inwestuj z głową”. Artykuł w przystępny sposób pokazuje, w jaki sposób inwestorzy mogą zminimalizować ryzyko, które nieodłącznie wiąże się z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w szczególności w obligacje korporacyjne. Artykuł opisuje różnice między emisją publiczną a prywatną, sposoby […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.