Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

 

Definicja compliance

Compliance, czyli zapewnienie zgodności, to zapewnienie przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych, odpowiednio poprzez funkcję kontroli oraz zarządzanie ryzykiem braku zgodności.
Proces zarządzania ryzykiem braku zgodności realizowany jest poprzez identyfikację, ocenę, kontrolę              i monitorowanie ryzyka braku zgodności działalności Klienta z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi     i standardami rynkowymi oraz raportowanie w tym zakresie.

Wdrażanie compliance

Założenia systemu compliance konstruujemy w oparciu o analizę działalności biznesowych, celów operacyjnych oraz dokumentacji wewnętrznej Klienta. Wyniki takiej analizy pozwalają na przygotowanie kompleksowej macierzy compliance i wdrożenie w firmie optymalnego systemu compliance dostosowanego do specyfiki branży oraz skali działalności (optymalizacja kosztowa).
Posiadamy własną metodologię przeprowadzania wdrożeń systemów compliance, na którą składają się następujące etapy:
Etap I – Analiza stanu faktycznego Klienta,
Etap II – Opracowanie mapy ryzyka,
Etap III – Opracowanie regulacji wewnętrznych compliance,
Etap IV – Audyt skuteczności systemu compliance.

Doradztwo compliance

Zapewniamy profesjonalną pomoc firmom w zmieniającym się otoczeniu prawnym.
Wspieramy zarządy, rady nadzorcze i komitety w podejmowaniu wymaganych czynności związanych z zapewnieniem zgodności, m.in. w opracowaniu sprawozdań i raportów.
Pomagamy w zakresie wdrożenia zasad ładu korporacyjnego oraz dobrych praktyk spółek notowanych.
Wspieramy Klientów w kontaktach z regulatorami w zakresie:

  • przygotowania dokumentacji w ramach postępowań dotyczących wydania zezwolenia na prowadzenie działalności,
  • przygotowania Klienta do kontroli prowadzonych przez organy nadzorcze,
  • bieżącej pomocy w kontaktach z regulatorami.

Wspieramy Klientów w rekrutacji pracowników compliance oraz przygotowujemy pracowników Klienta do pełnienia funkcji compliance (compliance officer, inspektor nadzoru, audytor, risk manager, specjalista ds. zarządzania ryzykiem).
Doradzamy w sytuacjach kryzysowych, dotyczących działania zgodnie z przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w organizacji Klienta.
Oferujemy wsparcie w zakresie wdrażania „soft law” w zakresie wytycznych, rekomendacji i zaleceń wydanych przez organy nadzoru – KNF, UOKiK, UODO, ESMA.


 

AKTUALNOŚCI   COMPLIANCE
15-06-2020
Weksle inwestycyjne

Weksle inwestycyjne – czyli co? Coraz więcej klientów zgłasza się do nas z zapytaniem o możliwość lokowania oszczędności w tzw. weksle inwestycyjne. Proszą o opinię w sprawie otrzymanych dokumentów dotyczących danej emisji oraz o ocenę ewentualnych zabezpieczeń. Zdecydowana większość jednak nie zdaje sobie sprawy z ryzyka jakie taka inwestycja za sobą niesie  – co oznacza, […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


27-10-2019
Ile odcieni ma korupcja? Kim są sygnaliści? Dlaczego compliance jest potrzebne.

Jak poważnym problemem polskiej gospodarki jest korupcja i jakie normy oraz przepisy obowiązują w tej sferze polskich przedsiębiorców? Między innymi na ten temat wypowiadała się Justyna Postępska z JustComply w audycji „Raport gospodarczy” w TOK FM. Wyjaśniała także jakiej ochronie podlegają sygnaliści, dlaczego tak ważne jest compliance w firmie i jaki ma to związek np. […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


25-10-2019
Odpowiedzialność spółek matek za córki czyli projekt ustawy o szczególnej odpowiedzialności odszkodowawczej podmiotu dominującego

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy proponowane rozwiązania opierają się na założeniu o konieczności utworzenia instrumentów prawnych umożliwiających ochronę spółki zależnej (spółki córki), jej wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych oraz wierzycieli przed nieekwiwalentnym obciążaniem ryzykiem spółki zależnej (spółki córki) przez podmiot dominujący (spółkę matkę), bez wymiernych korzyści. Posiadanie statusu podmiotu dominującego nie legitymizuje działania na szkodę spółki zależnej […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.