AUDYT COMPLIANCE

tile1

AUDYT PROCESÓW WEWNĘTRZNYCH

Przeprowadzamy szczegółowe kontrole kluczowych procesów funkcjonujących w firmie, z punktu widzenia ich zgodności z regulacjami prawnymi oraz zaleceniami regulatora.


tile2

MODELOWANIE AUDYTU

Projektujemy i wprowadzamy funkcję audytu wewnętrznego wraz z niezbędnymi procedurami. Wykorzystujemy metodologię opracowaną indywidualnie dla naszego klienta i stosujemy najlepsze praktyki rynkowe, zgodnie z przepisami prawa i wytycznymi KNF.


tile3

WSPIERANIE AUDYTU

Dostarczamy niezbędne kompetencje, narzędzia i metodologię, pomagając utrzymać istniejącą funkcję audytu wewnętrznego zgodnie z wymogami praktyki rynkowej, przepisami prawa oraz wytycznymi regulatora. Wspieramy audytorów wewnętrznych w skutecznej realizacji wszystkich czynności i zadań audytu, zgodnie z przyjętym planem audytu wewnętrznego.


tile1

DOKUMENTACJA AUDYTU

Kompleksowo pomagamy audytorom wewnętrznym w przygotowaniu i prawidłowym prowadzeniu wymaganej dokumentacji audytu, w zakresie m.in. analizy ryzyka i badań ryzyka audytowego.
Wspieramy audytorów wewnętrznych w prowadzeniu kompletnej i rzetelnej sprawozdawczości audytowej na rzecz zarządów i rad nadzorczych.


tile2

WYTYCZNE DLA AUDYTORA

Świadczymy wyspecjalizowane usługi doradcze dla rad nadzorczych i komitetów funkcjonujących w firmie w zakresie przygotowania wytycznych dla audytorów.


tile3

WSPARCIE AUDYTORSKIE

Nasz zespół audytorów i specjalistów pozostaje do stałej dyspozycji Klientów – konsultujemy bieżące sprawy i doradzamy we wszelkich kwestiach związanych z problematyką audytu wewnętrznego.


tile4

WERYFIKACJA EFEKTYWNOŚCI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Przeprowadzamy badania wewnętrznych systemów audytów m.in. w zakresie weryfikacji efektywności funkcji audytu w przedsiębiorstwie. Obowiązek przeprowadzania takiego badania wynika
bezpośrednio z międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego, a w zakresie instytucji finansowych m.in. z Rekomendacji H KNF.


By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close