Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

AUDYT

Czym jest audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to niezależna działalność doradcza i weryfikująca, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Efektem audytu jest dostarczenie organom zarządczym Klienta pełnej informacji w zakresie odpowiedniości, skuteczności i adekwatności stosowanych w strukturze organizacyjnej rozwiązań.

Co oferujemy

Oferujemy usługi przeprowadzenia badań w następujących obszarach:

 • audyt systemu nadzoru zgodności działalności z prawem i wsparcie we wdrożeniu rekomendacji;
 • audyt systemu kontroli wewnętrznej;
 • ocena wykonywania przez audyt wewnętrzny obowiązków wynikających z funkcji zapewniającej i doradczej tej komórki;
 • audyty sposobu świadczenia usług objętych zezwoleniem odpowiednich organów KNF, UKE, NBP;
 • badanie zgodności dokumentacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej, a także faktycznego funkcjonowania procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem u Klienta;
 • weryfikacja polityk wynagradzania w instytucjach zobowiązanych do wdrożenia przepisów UE w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń;
 • audyt wdrożenia przepisów ustawy o biegłych rewidentach w zakresie procesów dotyczących analizy niezależności członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej;
 • audyt wdrożenia MiFID II/MiFIR;
 • audyt efektywności programu AML.

Świadczymy usługi w zakresie wdrożenia systemu audytu wewnętrznego wraz z przygotowaniem odpowiednich polityk i procedur wymaganych przez przepisy prawa.

Przygotowujemy wytyczne dla Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników, Zgromadzenia Akcjonariuszy Klienta w zakresie propozycji zadań audytowych na okres objęty audytem w oparciu o analizę ryzyka Klienta.

Asystujemy przy wdrażaniu zaleceń audytowych – nasze wsparcie obejmuje:

 • Project management;
 • Korektę polityk, procedur i innych dokumentów;
 • Weryfikację poprawności wprowadzanych zmian;
 • Asystę merytoryczną przy planowaniu struktury i rozwiązań.
AKTUALNOŚCI   COMPLIANCE
24-01-2019
Inauguracyjne spotkanie Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych (DLT) i Blockchain

Dnia 9 stycznia 2019 r. przedstawiciele JustComply wzięli udział w inauguracyjnym spotkaniu Grupy Roboczej ds. Rejestrów Rozproszonych (DLT) i Blockchain powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Celem Grupy ma być przygotowanie założeń polityki państwa w zakresie stosowania technologii rejestrów rozproszonych i blockchain, tak aby stymulować jej rozwój i praktyczną implementację, w szczególności poprzez: stworzenie przyjaznego środowiska regulacyjnego, […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


11-01-2019
GRATULUJEMY ! PIOTR BIERNACKI (SEG) CZŁONKIEM SMSG PRZY ESMA

Piotr Biernacki, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (SEG) został powołany w skład Securities and Markets Stakeholders Group (SMSG). Swoją dwuipółletnią kadencję rozpoczął 1 stycznia 2019 roku. Warto podkreślić, że w skład SMSG wchodzi 30 członków reprezentujących różnych interesariuszy rynku kapitałowego, natomiast Piotr Biernacki jest jedynym reprezentantem z Polski uczestniczącym w pracach Rady, jednym z dwóch […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


19-11-2018
Obligacje korporacyjne – inwestuj z głową!

W listopadowym wydaniu magazynu „Home & Market” ukazał się artykuł adw. Julii Iwaszko pt. „Obligacje korporacyjne – inwestuj z głową”. Artykuł w przystępny sposób pokazuje, w jaki sposób inwestorzy mogą zminimalizować ryzyko, które nieodłącznie wiąże się z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w szczególności w obligacje korporacyjne. Artykuł opisuje różnice między emisją publiczną a prywatną, sposoby […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.