Dla zapewnienia łatwości i wygody odbioru przekazywanych informacji serwis ten korzysta z technologii plików cookies. Jeśli chcesz zrezygnować z korzyści, które dają Ci pliki cookies, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies .

Akceptuję

AUDYT

Czym jest audyt wewnętrzny

Audyt wewnętrzny to niezależna działalność doradcza i weryfikująca, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej. Efektem audytu jest dostarczenie organom zarządczym Klienta pełnej informacji w zakresie odpowiedniości, skuteczności i adekwatności stosowanych w strukturze organizacyjnej rozwiązań.

Co oferujemy

Oferujemy usługi przeprowadzenia badań w następujących obszarach:

 • audyt systemu nadzoru zgodności działalności z prawem i wsparcie we wdrożeniu rekomendacji;
 • audyt systemu kontroli wewnętrznej;
 • ocena wykonywania przez audyt wewnętrzny obowiązków wynikających z funkcji zapewniającej i doradczej tej komórki;
 • audyty sposobu świadczenia usług objętych zezwoleniem odpowiednich organów KNF, UKE, NBP;
 • badanie zgodności dokumentacji wewnętrznych dotyczących zarządzania ryzykiem w instytucji finansowej, a także faktycznego funkcjonowania procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem u Klienta;
 • weryfikacja polityk wynagradzania w instytucjach zobowiązanych do wdrożenia przepisów UE w zakresie zmiennych składników wynagrodzeń;
 • audyt wdrożenia przepisów ustawy o biegłych rewidentach w zakresie procesów dotyczących analizy niezależności członków Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej;
 • audyt wdrożenia MiFID II/MiFIR;
 • audyt efektywności programu AML.

Świadczymy usługi w zakresie wdrożenia systemu audytu wewnętrznego wraz z przygotowaniem odpowiednich polityk i procedur wymaganych przez przepisy prawa.

Przygotowujemy wytyczne dla Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników, Zgromadzenia Akcjonariuszy Klienta w zakresie propozycji zadań audytowych na okres objęty audytem w oparciu o analizę ryzyka Klienta.

Asystujemy przy wdrażaniu zaleceń audytowych – nasze wsparcie obejmuje:

 • Project management;
 • Korektę polityk, procedur i innych dokumentów;
 • Weryfikację poprawności wprowadzanych zmian;
 • Asystę merytoryczną przy planowaniu struktury i rozwiązań.
AKTUALNOŚCI   COMPLIANCE
13-09-2019
Sygnaliści i norma ISO 37002.

Sygnaliści, prawi donosiciele, gwizdki – osoby zgłaszające naruszenia w firmie, instytucji niedługo zostaną objęci kompleksową ochroną prawną ale powstaje także norma ISO 37002 – wytyczne w sprawie zarządzania systemami zgłaszania nieprawidłowości ISO 37002 to kolejne wytyczne wspierające firmy we wdrożeniu odpowiednich rozwiązań mających za zadania ograniczenie nieprawidłowości oraz nadużyć w spółkach, nad którymi pracuje obecnie specjalna grupa […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


12-09-2019
Compliance i PPK – nowy odcinek Akademii Compliance.

Justyna Postępska (Czekaj) w kolejnym odcinku Akademii Compliance razem z gościem Panem Rafałem Bogusławskim podejmują temat compliance w PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). Film można obejrzeć tutaj.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


11-09-2019
Korupcja – kolejny odcinek Akademii Compliance.

O tym jak ważne jest zarządzanie ryzykiem korupcji napisano już wiele, niestety dla dużej części pracowników podstawowe pojęcia związane z korupcją są tajemnicą. Korupcję wszyscy kojarzą negatywnie ale czy wiemy dokładnie jakie są jej rodzaje i w jaki sposób przestępstwo korupcji jest karalne w naszym kraju? O tym w kolejnym filmie Akademii Compliance mówi Justyna […]

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ >


Prawo
Compliance
Audyt
Zarządzanie
ryzykiem
FinTech
AML
Zapisz się do newslettera
Otrzymuj nasze komentarze do najnowszych przepisów prawnych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – adres e-mail - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018.1000 z późn. zm.) w celu przesłania newslettera. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administratorem danych osobowych jest JustComply JC sp. z o.o. sp. k.