AKTUALNOŚCI

Nowa wersja Q&A ESMA dotyczących ochrony inwestorów

ESMA opublikowała 10 lipca 2017 r. zaktualizowaną wersję dokumentu:„Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics” – dostępny w języku angielskim pod adresem: https://www.esma.europa.eu/document/qa-mifid-ii-and-mifir-investor-protection-and-intermediaries-topics

Dokument zawiera odpowiedzi ESMA na pytania krajowych organów nadzoru, uczestników rynku i innych podmiotów dotyczące praktycznego stosowania zasad ochrony inwestorów i ma na celu wyjaśnienie wątpliwości związanych ze stosowaniem regulacji MiFID II / MiFIR, które mają wejść w życie z dniem 3 stycznia 2018 r.

Pytania zostały pogrupowane w 10 kategorii tematycznych:

  • Zasada najlepszego wykonania,
  • Odpowiedniość i adekwatność,
  • Rejestrowanie rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej,
  • Archiwizacja,
  • Niezależne doradztwo inwestycyjne,
  • Gwarantowanie emisji lub subemisja,
  • Zachęty,
  • Sprawozdawczość posprzedażowa,
  • Informacja na temat kosztów i opłat,
  • Odpowiedniość / złożone instrumenty finansowe.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close